Taas tulemas uus ja huvitav koolinädal - tervisenädal, doonorite päev, töövarjupäev, teatripäev

Sillamäe Gümnaasium väärtustab ja toetab õpilaste igakülgset arengut. Gümnaasiumi õpilased õpivad nii oma kooli seinte vahel kui ka väljaspool kooli- muuseumides, kõrgkoolides, matkaradade ja spordikeskustes. Sageli tulevad lisaks meie tublidele õpetajatele kooli ka külalislektorid, ettevõtjad,  erinevate elukutsete esindajad, spetsialistid erinevatelt aladelt.

  • 15.novembril on gümnaasiumis Verekeskus ja doonorite päev, osa õpilasi on õppekäigul Sillamäe Veehoidlas.
  • 16. novembril korraldab Tervisearengu Instituut (TAI) koolituse uimastiennetuse teemal.
  • 17.novembril osaleb üle 30 õpilase töövarjupäeval mitmetes maakonna ettevõtetes ja asutustes.
  • 18.novembril on koolis külas noorteteater Jabloko Rakverest.