Sillamäe Gümnaasium kuulutas välja uued hanked

Sillamäe Gümnaasium planeerib ja korraldab oma tegevust eesmärgiga hoida heal tasemel kooli kvaliteedijuhtimist ja tagada oma õpilastele parimad arenguvõimalused. 1.detsembril kuulutas kool välja kolm uut haldusvaldkonna hanget 2017. aastaks turvateenuste osutaja, ventilatsioonisüsteemide hooldaja ja tehnosüsteemide hooldaja leidmiseks.

Hanketeated ja hankedokumendid on siin