Töövarjupäev 2017 Sillamäe Gümnaasiumis

Töövarjupäev on kogu maailmas populaarne hariduslik üritus vanemate klasside õpilastele, mille eesmärk on karjääri planeerimine. See toimub üle Eesti iga-aastaselt novembri kolmandal neljapäeval.

Töövarjupäeva raames võivad õpilased külastada ühte töökohta. Noor inimene jälgib täiskasvanut töötamas tema „varjuna” sekkumata protsessi. Pärast teeb õpilane järeldusi nähtust. Töövarjupäeval näevad õpilased vahetult, kuidas koolis saadud teadmisi on võimalik rakendada töökohal. See laiendab silmaringi ning annab arusaama, millised teadmised ja oskused on vajalikud edukaks karjääriks ühes või teises elukutses. See annab võimaluse vaadelda ja tunnetada reaalset töökeskkonda. See annab omakorda juurde kindlust tulevase elukutse valikul.

Üle 50 õpilase Sillamäe Gümnaasiumist võtsid osa selleaastasest Töövarjupäevast. Õpilastel oli võimalik olla töövarjuks järgmistes asutustes:

  • Linnavalitsuses – 7 inimest
  • Politseianetis – 7 inimest
  •  Ida-Viru Keskhaigla (Puru) – 5 inimest
  • Kalev spordiklubi – 3 inimest
  • Sillamäe lasteaedades – 8 inimest
  • ETV+ telestuudios – 5 inimest

 

Pärast töövarjupäeva, järgmisel hommikul gümnaasiumis ümarlaud kus tehti kokkuvõtteid ja jagati muljeid töövarjupäeval nähtust ja kogetust.

Siin on mõned väljavõtted õpilaste tagasisidest:

Vilu Ketrin: Mina olin töövari ETV+ telestuudios. Mina vaatasin kuidas valmistatakse ette otseeetriks, kuidas saatejuhid valivad koos režisööriga uudiseid ajalehtedest. Mina sain aru, et reklaamipausid on vajalikud muuhulgas selle jaoks, et saatejuhid saaksid läbi vaadata materjalid. Oli huvitav vaadata tuttava saate ruumi teise nurga alt. Saatejuhil on kaks ekraani, ühel ta näeb ennast, teisel jookseb uudiste tekst. Kõik saatejuhid on ajakirjanikud ning ise valivad endale uudiseid, nad ei loe kellegi poolt ettevalmistatud tekste.

Mina lähen kindlasti õppima ajakirjanduse teaduskonda. Järgmisel aastal proovin saada ajalehe toimetusse.

Seitse õpilast oli töövarjud Sillamäe linnavalitsuses. Töövarjud linnavalitsuses on juba muutunud heaks traditsiooniks. Suur tänu Eevile Paasmäele, kes alati toimekalt toetas laste soovi õppida midagi uut. Õpilased julgevad seetõttu proovida endale linnapea ja peaarhitekti rolli jms. Peale päeva linnavalitsuses kipuvad õpilased rääkima, et ei kujutanud ette, kui huvitav ja loominguline ning vastutusrikkas töö see on. Eevi Paasmäe toetusel viivad õpilased läbi hiljem ärimängu „Linnavalitsuse istung”, mis toimub 25. novembril.

Angela Mandel: Mina olin aselinnapea Eevi Paasmäe töövarjuks. Mina läheksin hea meelega tööle linnavalitsusse. See on väga huvitav loominguline töö. Mina sain teada, kuidas võetakse vastu otsuseid, kuidas toimub linna valitsemine. Me võtsime vastu delegatsioon Lomonosovi linnast, oli vajada täpselt järgida ajakava ja etiketireegleid. Minul avanes võimalus kasutada Eesti keelt. Mina arvasin varem, et see on igav töö, et on vaja istuda kabinetis. Tegelikkuses oli kõik palju huvitavam.

Danil Šišov: Mina töötasin linnavalitsuses. Sain palju uut teada. Käisime koos sadamas, mind üllatas kui palju seal kõik muutus. Minule meeldis töö Arenguosakonnas. See on huvitav töö, vastutusrikkas ja loominguline. Mina sain aru, kui tähtis on osata inimestega suhelda kui soovid saada linna jaoks investeeringuid.

Nastja Eršova: Mina oli päästjate juures. Minule meeldis päästjate valmidus riskida oma eluga selle nimel, et osutada abi ja päästa abi. Pettumust valmistas palgasuurus ja töötingimused. Ma ei usu, et see saab olema minu eluvalikuks.

Jana Podmoskovnova: Mina olin kokk Sillamäe Gümnaasiumis. Minule meeldis see töö, meeldis kuidas inimesed kiitsid toitu. Sain aru, et kokkamine on minu jaoks õige valik.

Danil Dmitriev: Minule meeldis päästjate juures. Nad võtsid mind hästi vastu. Näitasid tehnikat, töötingimusi, rääkisid tööle omastest rasketest külgedest. Sain teada, millist haridust on vaja ja millised nõuded on sellele töökohale. Mõtlen selle elukutse valiku järele.

 Viis õpilast käisid Ida-Viru Keskhaiglas. Nad olid kõik erinevates osakondades. Anna Tsugunova käis endoskoopia osakonnas.

Anna Tsugunova: Mina nägin kolme uuringut. Mind hämmastas kõikide kooskõlastatud ja professionaalne toimetamine. Kindlasti üritan saada arstiks.

Üldmulje töövarjupäevast on positiivne. Õpilased otsisid ise endale töökohti, ise oskasid hinnata töökoha tugevaid ja nõrku külgi ning neil kujunes arvamus, kas nendele sobiks selline töökoht või mitte.

Töövarjupäev oli õpilastele igati kasulik üritus. Ühe päevaga saab õpilane suurema ettekujutuse ametist või kutsest kui  pika teoreetilise elukutse kirjeldamisega.

Suur tänu kõikidele ettevõtetele, kes võtsid vastu meie õpilasi töövarjupäeval.

Jelena Hlebova,

Karjääriõpetuse koordinaator