Sillamäe Gümnaasium sai kõrge tunnustuse

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas parimaid väärtuskasvatuse koole ja lasteaedu

9. detsembril andis TÜ eetikakeskus Tallinnas toimunud väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2016”,

mille pälvis Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Sillamäe Gümnaasium sai tunnustuse ja tiitli „Hea kooli rajaleidja“.

 Konkursi eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised:

  • õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine,
  • õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

„Rajaleidja“ tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teevad oma organisatsiooni arendamisel head tööd,

pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

„Hea kooli rajaleidja“ tiitli pälvisid järgmised õppeasutused:

Emmaste Põhikool
Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kärla Põhikool
Loo Keskkool
Pärnu Vabakool
Saue Gümnaasium
Sillamäe Gümnaasium
Tartu Descartes'i Kool
Tartu Veeriku Kool

Rohkem loe siit