Sillamäe Gümnaasiumis kaasav eelarve

15.detsembril toimunud Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul oli päevakord päris pikk ja teemad, mida arutati mahukad ja huvitavad.

Direktor tegi kokkuvõtte I poolaasta gümnaasiumi tegemistest, hoolekogu tutvus kooli 2017.a eelarvekavaga, sai informatsiooni seni tehtud remonditöödest ja investeeringute plaanist järgnevateks aastateks. Gümnaasiumihoone õppekorpus on läbinud põhjaliku uuenduse, kuid välisrajatistest spordväljakud ja staadion vajavad kapitaalset uuendamist ja kooli sööklaruumid ja kooli väike spordisaal samuti.

Vilistlaste esindaja Elizaveta Cheremishina tuletas meelde, et õpilased on endiselt huvitatud õpilasstipendiumi fondi loomisest. Kooli toetavate organisatsioonide esindaja Natalia Mormuljova tundis huvi, millal võiks kooli söökla remont alata ja oli tänulik, et köögis on tehtud värskendav remont ja et kööki on ostetud palju uut sööklavarustust.

Koolidirektor tuli eelarvekava arutelul välja ettepanekuga, et ka Sillamäe Gümnaasium võiks kasutada kaasava eelarve põhimõtet ja kaasata õpilased kooli eelarve jaotamise otsustamisesse. Täpsemalt aga, võiks õpilasesindus koolile eraldatud õpilasürituste eelarveosast vähemalt 10% osas teha ettepanekuid raha kulutamiseks oma äranägemise järgi. Hoolekogu oli ettepanekuga nõus ja arvas, et õpilaste kaasamine kooli eelarve kasutamise üle otsustamisesse on igati õpilaste arengut toetav tegevus.

Hoolekogu sai koosoleku lõpus ülevaate kooli 5.aastapäeva tähistamise plaanide kohta. Sillamäe Gümnaasium saab 31.jaanuaril 2017.a 5. aastaseks. Kavas on kooli ajalookonverents, õpilaste pidu ja I vilistlaste kokkutulek. Koostööpartnerite ja külaliste sünnipäevavastuvõtt toimub 1.veebruaril 2017.

Soovime kõigile head vana aasta lõppu ja toredat aastavahetust!