Sillamäe Gümnaasiumi Arengukava 2016-2020

Sillamäe Gümnaasiumi arengukava on strateegilise juhtimise dokument. I arengukava oli koostatud perioodiks 2012-2015. Gümnaasiumi II arengukava on koostatud perioodiks 2016-2020.

Sillamäe Gümnaasiumi Arengukava 2016-2020

Sillamäe Gümnaasiumi arengukava koostamisel on arvesse võetud