Gümnaasium kasvatab kodanikuaktiivsust

Eesti Vabariigi sünnipäeva eel korraldab gümnaasium mitmeid üritusi, mille eesmärgiks on kodanikuaktiivsuse ja oma riigi tunnetuse arendamine. Eelmisel reedel , 17.veebruaril toimus Õpilasesinduse, klassivanemate, õpetajate ja juhtkonna ümarlaud. Täna, 22.veebruaril korraldab sotsiaalvaldkonna õppetool õpilastega linnavolikogu simulatsioonimängu. Homme, 23.veebruaril toimub aga vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus ja viktoriin.

Täna toimuval simulatsioonimängul on kaks peateemat - õpilasstipendium ja kaasav eelarve. Õpilasstipendiumi teema on gümnaasiumis arutelul olnud juba alates eelmise aasta kevadest. Oma arvamuse on öelnud kooli õppenõukogu ja hoolekogu. Mõlemad toetavad stipendiumifondi loomist eesmärgiga toetada tublisid gümnaasiumiõpilasi. Täna arutavadki gümnaasiumiõpilased stipendiumifondi loomist, stipendiumide määramist jt ideid kohaliku omavalitsuse volikogu töö simulatsiooni meetodil. Teine teema- kaasav eelarve on aga küsimus õpilaste kaasamisest kooli eelarve kasutamisel. Igal koolil on kooli omaniku poolt kinnitatud eelarves õpilasürituste raha. Kuidas seda raha kulutatakse on nii õpetajate kui ka õpilaste huvides. Sillamäe Gümnaasiumi juhtkond on teinud ettepaneku õpilasesindusele, kes võiks kaasa rääkida eelarve kulutamisel. Ootame õpilaste arvamust ja ettepanekuid, kuidas võiks kasutada 10% eelarves õpilasürituste rahast.

Simulatsioonimängu juhendab õpetaja Jelena Hlebova.

Head Eesti sünnipäeva!