Õpetajate Leht: Kui õpetaja usub, et tema õpilased suudavad, siis nad suudavadki

Veebruari alguses külastas meie kooli Õpetajate Lehe ajakirjanik Raivo Juurak. Raivo eestvedamisel toimusid vestlusringid nii õpetajate kui ka meie õpilastega. Teemaks: eesti keele õppimine ja õpetamine. 23.veebruari Õpetajate Lehes ilmuski tore ja põhjalik artikkel nende arutelude ülevaadetega. Lisaks toredad pildid. Aitäh õpetajatele, kes ümarlaual osalesid ja oma mõtteid väljendasid.

Artikkel "Kui õpetaja usub, et tema õpilased suudavad, siis nad suudavadki" ÕL, 23.02.2017.

Mida teha, et vene emakeelega õpilane suudaks õppida gümnaasiumis mis tahes õppeainet eesti keeles?

Taas on hakatud rääkima vene gümnaasiumile esitatavatest liiga rangetest nõuetest, seda üllataval kombel eriti Tallinnas. Vene gümnaasium lihtsalt ei suutvat õpetada 60% õppeainetest eesti keeles. Esiteks polevat kuskilt võtta eesti keelt oskavaid õpetajaid. Teiseks viivat see õpilaste aineteadmised katastroofiliselt alla. Matemaatikat olevat eesti keeles absoluutselt võimatu õpetada ja üldse olevat 60 protsendi nõue läbikukkunud projekt.

Sellel negatiivsel foonil tõuseb optimistliku ja tegusana esile Sillamäe gümnaasium. Sillamäel on eesti keelt valdavaid õpetajaid mitu korda raskem leida kui Tallinnas, ometi on nad seal olemas. Sillamäe õpilastel on mitu korda raskem eesti keeles õppida kui tallinlastel, sest kohapeal pole kellegagi eesti keeles suhelda. Ometi on Sillamäe gümnasistide eesti keele tase riigieksamite järgi üle Eesti keskmise. Aineteadmistel pole samuti viga – ligi 80% selle kooli lõpetanutest on läinud kõrgkooli, kusjuures põhiliselt eestikeelsetesse õpperühmadesse.

Edasi loe siin...