8. Noorteball

Jõulukohvik

Reaalainete nädal

previous next

Maikuu Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Maikuus algas selle õppeaasta  viimane õppeveerand. Teame kõik kui raske on istuda koolipingis kui väljas paistab päike, rohi rõõmustab rohelusega ja hing vajab õhku. Paraku on aga maikuu veel õppimise, eksamite ja tasemetestide aeg. Ehk alles lõpupoole, kui 12ndikud on ära teinud inglise keele ja matemaatika riigieksamid ja viimase koolieksami, alles siis võib hakata kergemalt hingama - tulemas on lõpukella pidu, matkad ja õppereisid klassiga, kohtumised huvitavate inimestega, spordivõistlused..

Maikuu ürituste kalendris on mail plaanis palju toredaid sündmusi:

Sillamäe Gümnaasiumis tähistati Euroopa Päeva

Eesti keel

Euroopa riigid sealhulgas Eesti tähistab 9.maid Euroopa Päeva. See on päev, mil pandi alus ühtse ja sõbralikuma Euroopa loomiseks ühiste väärtuste ja ühiste majanduseesmärkide saavutamise huvides.

Sillamäe Noortenõukogu, Sillamäe Gümnaasiumi õpilasesindus ja MTÜ Avatud Vabariik korraldasid 9.mail arvamusfestivali, mille peamised teemad olid seotud Euroopa ühtsuse ja Euroopa Liidu elukorraldusega.

Gümnaasiumi arvamusfestivalil osales ca 70 õpilaste viiest erinevast Ida-Virumaa koolist. Festivali läbiviimist toetas MTÜ Avatud Vabariik. Tuntumatest esinejatest osales meie arvamusfestivalil endine välisminister ja presidendikandidaat Marina Kaljurand.

 

Teeme Ära - juba 6ndat korda Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Täna, 5.mail toimuvad üle meie riigi koristustalgud Teeme Ära. Ka Sillamäe Gümnaasiumi töötajad ja õpilased osalevad selles aktsioonis, juba 6ndat korda.

Toredat laupäeva!

Riigieksamid jätkuvad

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on alanud selle õppeaasta viimane õppeveerand. 4.mail teevad meie abituriendid riigieksamit inglise keeles. Reedel on kirjalik osa, esmaspäeval ja teisipäeval jätkatakse suulise osaga. Inglise keele riigieksamit sooritavad sel aastal 46 statsionaarõppe õpilast ja 3 mittestatsionaarse õppe õpilast. Soovin kõigile, õpilastele ja õpetajatele, edukat eksamit!

Arno Kaseniit

direktor

Sillamäe Gümnaasiumis on koolivaheaeg

Eesti keel

Kätte on jõudnud järjekordne, juba neljas koolivaheaeg sel õppeaastal. Vahetult enne vaheaega algasid riigieksamid. 12-ndikud sooritasid eesti keele kui teise keele riigieksami, tulemas on veel inglise keele ja matemaatika eksamid.

Koolivaheaeg kestab 2.maini. Õpetajatel ja spetsialistidel on aga tööd ka koolivaheajal. 23.aprillil toimuvad mitmed nõupidamised, 24.aprill on õppenõukogu koosoleku päev. 25.aprillil toimub õpetajate ja spetsialistide digipädevuste koolitus.26.aprillil on meil enesearendamise päev ja 27.aprillil perepäev. 

Kantselei töötab koolivaheajal kl 9-13. 

Head koolivaheaega õpilastele ja toredat töönädalat kolleegidele!

Arno Kaseniit

direktor

Lehed