Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Abiturientidel lõppesid riigieksamid, õppetöö gümnaasiumis kestab kuni 11.juunini

Eesti keel

Reedel 21.mail oli meie abituuriumil kolmas, viimane riigieksam. Eelmisel nädalal käisid ülepäeva vaheldumisi koolis kontaktõppel 10. ja 11.klassid. Alates 2Uuel nädalal jätkub õppetöö korraldus riskide vähendamise eesmärgil samamoodi- esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel õpivad koolis 10. klassid ja teisipäeval, neljapäeval 11.klassid. Klassidel, kes pole koolis on õppetöö korraldatud e-õppena.

Alates 24. maist hakatakse renoveerima gümnaasiumi sööklat ja kööki, mistõttu on õpilaste toitlustamine ümber korraldatud. Õpilased saavad igal koolipäeval toidupaki. 

30.mail algaval nädalal toimuvad 10. ja 11.klassidel tasemetestid matemaatikas, inglise ja eesti keeles. Samuti toimuvad samal nädalal lõppevate kursuste arvestused ja tagasiside tunnid.

Gümnaasium lõpetab õppeperioodi värskes õhus matkaga Orava tallu ja viimasel päeval saadavad klassijuhatajad- mentorid oma õpilased teenitud suvepuhkusele. Abituuriumi lõpuaktus toimub 18.juunil.

Uute gümnasistide vastuvõtumaraton kestab 30.juunini. Möödas on juba registreerimise ja esseevoor ning kirjutatud on sisseastumistest. Ees on vestlused ja lõputunnistuste  esitamise aeg. Tänavu kandideerib Sillamäe Gümnaasiumisse rekordarv põhikoolide lõpetajaid. 

Projekt „Vaatame tulevikku“

Eesti keel

Karjäärinädala üheks ürituseks oli projekti „Vaatame tulevikku“ lõppetapp, milleks oli videokonverents 11. klasside õpilastele. Projekt algas edukalt juba eelmisel aastal, kui praegused 11. klasside õpilased kohtusid Sillamäe Gümnaasiumi vilistlastega. Öeldakse, et vanamaid ei saa valida. Jah, see on nii. Aga elus tuleb pidevalt teha valikuid, planeerida oma tegevused, püstitada tulevikuplaanid. Õppesuuna valik, tulevase elukutse valik – see on tõsine ja tähtis samm iga noore inimese elus.

Taas kooli - 17.maist jätkub kontaktõpe

Eesti keel

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides. Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet. Võimalikult palju tegevusi on soovitatav läbi viia õues. Siseruumides on tungivalt soovitatav kanda maski.

Sillamäe Gümnaasiumis jätkub õpe hübriidõppena- õpilased jätkavad õppimist nii koolis kui e-õppena vastavalt päevakavale ja tunniplaanile.

Distantsõpe jätkub! Uus õppeveerand algab karjäärinädalaga

Distantsõpe jätkub!

Sillamäe Gümnaasiumis on saanud tavapäraseks korraldada teemanädalaid, nii aine kui üldpädevuste teemalisi. Oluliseks teemaks on gümnaasiumis aga karjäärinõustamine. Uus koolinädal, mis jätkub veel mõned nädalad distantsõppel, algab karjäärinädalaga. 

Karjäärinädalal on kavas koostöös Töötukassaga mitmed töötoad, samuti kohtumised vilistlastega. 

Head uut kooliveerandit kõigile!

Eesti keel

Lehed