ORAVA TALU 2022

X lend

JUUBELIBALL

previous next

Õpetajavahetus Järva-Jaani gümnaasiumis

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium on Ettevõtlik kool, mis tähendab, et püüame õppetööd kujundada nõnda, et meie õpilastest kasvaksid ja areneksid noored, kes on ettevõtlikud - et nad "tahaksid, suudaksid ja teeksid". Ja et õpilased oleksid ettevõtlikud, peavad ettevõtlikud olema ka õpetajad. Seepärast seadsidki kaks Sillamäe gümnaasiumi õpetajat oma sammud Kesk-Eesti poole Järva-Jaani gümnaasiumisse, et tutvuda, kuidas seal ettevõtlikkust arendatakse - nii tunnis kui ka väljaspool seda.

Inseneeria valikkursuse õppekäik TalTech Virumaa kolledžisse

Eesti keel

26. mail toimus õppekäik TalTech Virumaa kolledžisse inseneeria valikkursuse õpilastega. Õpilased said proovida robotitega töötamist programmi abil, mis loob virtuaalses ruumis roboti, mille proportsioonid ja funktsioonid on nagu reaalses elus. Samuti said õpilased projekteerida tuulikut.

 

Marina Aleksejeva
Füüsika ja inseneeria õpetaja

 

Valikaine „Õenduse alused"

Eesti keel

Mitmekülgse hariduse omandamiseks ja edasiõppimise kindlustamiseks valitud erialal ei piisa ainult põhiteadmistest ainetundides. Meie õpilastele pakutakse Sillamäe gümnaasiumis enda arendamiseks erinevaid valikkursusi, et tutvuda spetsiifilisemate valdkondadega, kus on oluline osa ka praktilistel ülesannetel ja õppepäevadel.
Loodusõppesuuna õpilane läbis sel õppeaastal meditsiiniga seotud kursuse. Tegemist on Tallinna Tervishoiukõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse poolt läbiviidud kursusega "Õenduse alused".

Lehed