Rebaste pidu

Spordipäev 2019

Lõpukell 2019

previous next

Sillamäe Gümnaasiumis algas õpilaste vastuvõtt

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium ootab taas õpilasi 10ndatesse klassidesse. Oodatud on põhikoolide lõpetajad, kellel on soov jätkata õpinguid peale põhikooli ja kes soovivad saada kvaliteetset keskharidust Sillamäe Gümnaasiumist. 

Vastuvõtt toimub gümnaasiumis 17.-28.juunini kl 9-15.

Rohkem infot tel 3929047 või 53363381.

Vaata täiendavat infot ka siin

Sillamäe Gümnaasiumis lõppes õppeaasta

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on saanud heaks traditsiooniks õppeaasta viimastel õppenädalatel korraldada õppekäike, sooritada veel viimaseid teste ja arvestusi ning viimastel päevadel teha kokkuvõtteid lõppevast õppeaastast.

12.klassid tegid viimase riigieksami matemaatikas 24.mail. Koolieksam tehti 28.mail ja lõpukella pidu toimus 31.mail.

11.klassidel tuli sel aastal teha üleminekueksam (vastavalt õppesuuna valikule) ja tasemetestid matemaatikas, eesti ja inglise keeles.

10A klass õppereisil Pärnus

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium toetab õppimist ka väljaspool koolimaja. Sagedasen on õppereisid eesti keelsetesse linnadesse, koolidesse. 10.A klassi õpilased külastasid 21.-22.mail Pärnut. 
Külastasime Valgeranna Seiklusparki, käisime Paradiisi veekeskuses - oleme ju liikuma kutsuv kool!

Teisel päeval külastasime Pärnu Koidula Gümnaasiumi. Aitäh Pärnu gümnaasiumile toreda vastuvõtu eest!

Alanud on õppeaasta viimane õppeveerand

Eesti keel

Viimaselgi õppeveerandil on Sillamäe Gümnaasiumil kavas põnev õppimine ja õpetamine. Õpime nii kohustuslikke kui valikkursuseid, osaleme võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Olulised sündmused ja tegevused maikuus: 12ndikel riigieksamite edukas sooritamine, 11ndikel üleminekueksamid, 10ndikel keelte ja matemaatika tasemetestid ja õppeperioodi akadeemiline test.

Koolivaheaeg Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Alanud on sel aastal juba neljas koolivaheaeg. Õpilased saavad puhata 19.-28.aprillini, õpetajad siiski natuke vähem. Esmaspäeval toimub gümnaasiumi õppenõukogu, teisipäeval alustame aga riigieksamite perioodiga. Esimene riigieksam on traditsiooniliselt eesti keel teise keelena. Eksamile on registreerunud kokku 58 inimest, neist 54 meie gümnaasiumist.

Head puhkamist 10. ja 11.klasside õpilastele ja edukaid eksameid 12.klassidele!

Kantselei töötab koolivaheajal E-N kl 9-15, R on koolimaja suletud. 

Lehed