Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Loodusainete kooliolümpiaadi tulemused

Eesti keel

18. jaanuaril 2021 toimus loodusainete kooliolümpiaad Sillamäe Gümnaasiumi 10. ja 11.ndate klasside õpilastele. Arvestades viiruse kiire leviku olukorda toimus olümpiaad distantsilt. Ülesannete lahendamine toimus Moodle keskkonnas. Ühel päeval toimus erinevatel aegadel 3 aineolümpiaadi. Olümpiaadil osalejatel oli võimalus valida ning soovi korral osaleda nii keemia, bioloogia kui ka geograafia olümpiaadil. Mõned õpilased tegid oma valiku kõigi kolme aine kasuks. 

Täname kõiki osalejaid!

Loodusainete õppetooli juht Julia Zahharova ja looduse õppesuuna juht Irina Ivanova.

18. jaanuaril 12.klassides digiõppepäev

Eesti keel

Head õpilased ja vanemad,

Kahjuks pean täna välja kuulutama 18.jaanuari digiõppe päevaks 12A, 12B ja 12C klassides. See tähendab, 12.-klassid õpivad kodustes tingimustes.12 MSÕ õpib nagu tavaliselt.

Digiõppe päev on meile vajalik selleks, et õppida paremini kasutama veebi- ja arvutipõhiseid õppekeskkondi ja õppematerjale. Lisaks on see päev meile vajalik seoses kujunenud olukorraga- läinud nädala jooksul on haigestunud mitu õpilast ja teadmata on veel nii mõnegi õpilase olukord.

Head uut aastat! Head uue õppveerandi algust!

Eesti keel

Hea koolipere, head õpilased ja vanemad!

Peagi on lõppemas koolivaheaeg. Epidemioloogiline olukord on kahjuks endiselt ärevusttekitav. Vastavalt haridusministri ettepanekule otsustas Vabariigi Valitsus, et alates 11.jaanuarist võib Ida-Virumaa koolides kontaktõpe alata vaid 12.klasside õpilastele. 10. ja 11.klassid jätkavad õppimist distantsõppel.

Soovin kõigile kannatlikkust ja mõistvat suhtumist. Anname õpetajate poolt parima, et saaksite ka distantsõppel vajalikke teadmisi ja oskusi. Loodame, et olukorrad muutuvad peagi paremuse poole ja saame tavapärastelt koolis käia ja vahetult teineteisega suhelda.

Seni suhtleme ja õpime veebikeskkondades. 12.klassi õpilasi aga ootame 11.jaanuaril kl 8.30 kooli õppima.

Arno Kaseniit

direktor

Head jõuluaega, head koolivaheaega!

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium on olnud detsembrikuus distantsõppel. 22.detsembril on II õppeveerandi viimane koolipäev. Olete olnud tublid õppijad, oleme saanud kõik teadlikumaks iseseisvast õppimisest ja töötamisest. Loodame, et igaüks on saanud õppida omas tempos ja õpetajad on olnud tähelepanelikud ja abivalmid.

Saabunud on talv, käes on jõuluaeg. Soovin kogu kooliperele rahulikke jõule ja toredat aastavahetust. Kohtume taas 11.jaanuaril, juba uuel 2021.aastal.

Arno Kaseniit

direktor

Uued piirangud koolidele. Gümnaasium jätkab distantsõppega

Eesti keel

Head õpilased, vanemad, koolitöötajad!

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele.
Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini.

Lehed