8. Noorteball

Jõulukohvik

Reaalainete nädal

previous next

Kolme gümnaasiumi õpilasesinduste kohtumine

Eesti keel

23. jaanuaril külastasid Sillamäe Gümnaasiumi Kohtla-Järve ja Jõhvi gümnaasiumide õpilasesindused. Kokkusaamise eesmärgiks oli omavahel tutvuda ning arutleda erinevate koostöövõimaluste üle. Noored nõustusid, et üheskoos ürituste korraldamine on tulemuslikum ja sisukam ning koolide jõudude ühendmine on oluline ka kogukondlikkuse suurendamisele siin piirkonnas.

Söökla seinamaali kunstikonkursi tulemused

Eesti keel

Novembris kuulutas Sillamäe Gümnaasium välja ideekonkursi, et leida sobivaim seinamaaling sööklasse. Paari nädalaga laekus konkursile üheksa kavandit kooli õpilastelt ja töötajatelt, mille poolt oli võimalik hääletada Stuudiumi keskkonnas. Kolmest enim hääli saanud ideekavandist valis žürii, kuhu kuulusid õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna esindajad, konkursi võitja.
Võidutöö autorid on 12A klassi õpilased Anna Katerina Ivanova ja Daria Petrova. Palju õnne!

Täname kõiki, kes konkursile kavandeid esitasid ning samuti neid, kes oma lemmiktöö poolt hääletasid!

Projekt “ Jäätmekäitluse mõju keskkonnale“

Eesti keel

Prügi sorteerimine on tänapäeval väga tähtis ja aktuaalne probleem, see on globaalprobleem, mis puudutab kõiki inimesi. Sillamäe Gümnaasium tegeleb sellega ja otsib lahendusi erinevate projektide ja tegevuste kaudu. Gümnaasiumi õpilased on kohtunud Sillamäe Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga Alina Nevent, kes andis palju olulist ja praktilist infot jäätmete sorteerimise kohta meie linnas. Rakendusliku ökoloogia keskuse juhataja Marina Janssen tutvustas jäätmete sorteerimise probleemi ning võimalikke lahendusi, mis sobiksid meie linnale.

 

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis 25.-29. november 2019

Eesti keel

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis oli programmilt tihe ning kaasas tegevustesse kõik kooliastmed. Kodanikupäevaks lõid 10. klasside õpilased Daniil Klimenko, Albert Jusupov, Artjom Sibulin, Ivan Ionkin ja Semen Grachev lühifilmi „Milline on hea kodanik?“, kuhu oli kogutud intervjuu vormis meie kooli õpilaste arvamusi ja mõtteid teemal „hea kodanik“.

Lehed