Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Sillamäe Gümnaasium alustas 9ndat õppeaastat

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium alustas õppetegevust 2012. aastal. Juba aasta pärast tulevad gümnaasiumisse need, kes 2012.aastal läksid koolide 1.klassidesse.

Uuel õppeaastal alustab meie gümnaasiumis õpinguid üle 260 õpilase ja ligemale 40 pedagoogi. Oleme kasvanud mitte ainult õpilaste arvu poolest vaid rikastunud kogemustega ja tugevnenud stabiilsusega. Pakume kaasaegset ja õppimist toetavat arengukeskkonda nii Sillamäe kui kogu Ida-Virumaa noortele. Gümnaasiumis õppides on õpilasel rohkesti valikuid - pakume õppemooduleid neljas õppesuunas, hulgaliselt valikkursuseid, õppekäike, nõustamist ja palju muud, mis toetavad õpilastele vajalike pädevuste arendamist.  Me hoolime oma õpilastest ja õpetajatest. Iga õpilane väärib arenguvõimalusi, igas õpilases on oma potentsiaal, meie loome võimalused selle realiseerumiseks.

Soovin meile kõigile edukat õppimist ja õpetamist.  

Arno Kaseniit

direktor

Taas kooli- uuel aastal uue hooga

Eesti keel

Head õpilased, 

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad ja koolitöötajad ootavad teid taas kooli. Uut õppeaastat alustame nagu ikka 1.septembril.

Kool on avatud 10.klasside õpilastele juba kl 8.30.

8.45 - 9.30 - Koguneme klassijuhatajaga oma klassidesse.

10.klasside avaaktus toimub kooli aulas kl 9.45 - 10.10

 

11.-12.klassid alustavad kooliaastat kl 9.15 oma klassides koos klassijuhatajaga.

Gümnaasiumi teadushuvi suvekooli registreerus palju noori

Eesti keel

25.juunist kuni 30.juunini toimub Sillamäe Gümnaasiumis teadushuvi suvekool. Õpime ka suvel, aga vabamas ja lõbusamas vormis. Laagrisse registreerus pea 30 last Sillamäe põhikoolidest ja gümnaasiumist.

Bioloogia ja keemia huvitoas õpitakse tundma mitmekesist mereäärset loodust, kivimeid, taimi. Robootika huvitoas tegeletakse legorobotite kokkupanemisega. Majanduse ja ettevõtlikkuse huvitoas tegeletakse rahatarkuse ja ettevõtluse teemadega. Reedel külastati Sillamäe töötukassa bürood ja kuulati põhjalikku ülevaadet tööotsingutest ja tööpakkumistest. Majanduse huvitoas osalevad õpilased lõid oma väikefirmad ja tegutsevad "äritänaval". 

Suvekooli toetavad HTM, Teadushuvihariduse Liit, Sillamäe linnavalitsus ja loomulikult ka laste vanemad! Loodame, et selline suvekool toimub ka järgnevatel suvevaheaegadel, aga miks mitte ka sügis-talvistel koolivaheaegadel.

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetab 2020.aastal poolsada abiturienti

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium tähistas jaanuarikuus 8ndat sünnipäeva. 2020.aastal lõpetab gümnaasiumi juba VIII lend - poolsada noort inimest. Kolm aastat kestnud õpingud on läbi saanud. Olime rõõmsad kui 2017. aasta 1.septembril alustas õpinguid veidi üle 40 õpilase. Täna rõõmustame, et ligemale poolsada abiturienti saab kätte gümnaasiumi lõputunnistuse. Kolm õpilast suutsid õppida vaid viitele ja saavad õppenõukogu otsusega kuldmedalid, kaheksa abiturienti saavad õpitulemuste põhjal hõbemedali.Õpilased õppisid kolme aasta jooksul 20 erinevas aines kokku üle 100 kursuse.  Lõputunnised antakse kätte gümnaasiumi pidulikul lõpuaktusel Sillamäe Kultuurikeskuses 12.juunil.

Soovin meie õpilastele head suvepuhkust! 10. ja 11.klasside lõpetajatega ja uute õpilastega kohtume peale suvevaheaega juba 1.septembril 2020.

Aitäh meie õpetajatele hea töö eest, aitäh meie lapsevanematele õpilaste toetamisel ja aitäh Haridus- ja Teadusministeeriumile ning kooli pidajale Sillamä linnale gümnaasiumi igakülgse toetuse eest!

Arno Kaseniit

direktor

Lehed