Gümnaasiumisse vastuvõtt

Gümnaasiumisse vastuvõtt

Eesti keele nädal

8. Noorteball

previous next

Söökla seinamaali kunstikonkursi tulemused

Eesti keel

Novembris kuulutas Sillamäe Gümnaasium välja ideekonkursi, et leida sobivaim seinamaaling sööklasse. Paari nädalaga laekus konkursile üheksa kavandit kooli õpilastelt ja töötajatelt, mille poolt oli võimalik hääletada Stuudiumi keskkonnas. Kolmest enim hääli saanud ideekavandist valis žürii, kuhu kuulusid õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna esindajad, konkursi võitja.
Võidutöö autorid on 12A klassi õpilased Anna Katerina Ivanova ja Daria Petrova. Palju õnne!

Täname kõiki, kes konkursile kavandeid esitasid ning samuti neid, kes oma lemmiktöö poolt hääletasid!

Projekt “ Jäätmekäitluse mõju keskkonnale“

Eesti keel

Prügi sorteerimine on tänapäeval väga tähtis ja aktuaalne probleem, see on globaalprobleem, mis puudutab kõiki inimesi. Sillamäe Gümnaasium tegeleb sellega ja otsib lahendusi erinevate projektide ja tegevuste kaudu. Gümnaasiumi õpilased on kohtunud Sillamäe Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga Alina Nevent, kes andis palju olulist ja praktilist infot jäätmete sorteerimise kohta meie linnas. Rakendusliku ökoloogia keskuse juhataja Marina Janssen tutvustas jäätmete sorteerimise probleemi ning võimalikke lahendusi, mis sobiksid meie linnale.

 

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis 25.-29. november 2019

Eesti keel

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis oli programmilt tihe ning kaasas tegevustesse kõik kooliastmed. Kodanikupäevaks lõid 10. klasside õpilased Daniil Klimenko, Albert Jusupov, Artjom Sibulin, Ivan Ionkin ja Semen Grachev lühifilmi „Milline on hea kodanik?“, kuhu oli kogutud intervjuu vormis meie kooli õpilaste arvamusi ja mõtteid teemal „hea kodanik“.

Tulemas on traditsiooniline kodanikunädal

Eesti keel

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril. Kodanikupäevaks valiti see päev seetõttu, et 26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste "Eesti kodanik".
Eestis tähistatakse kodanikupäeva alates 1998. aastast.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes iseseisvuspäeva ja võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas (loe rohkem siin).

Sillamäe Gümnaasiumi koolipere tähistab kodanikupäeva terve nädala vältel alustades juba esmaspäevast. Lisaks õppetundides käsitletavatele teemadele: kodanikupädevus, riigiidentiteet jt, osaleme INSA kodanikupäeva viktoriinil, korraldame debati teemal "kas gümnasist peaks sööma noa ja kahvliga", kolmapäeval kohtumine NATO sõduritega ja neljapäeval toimub huvigruppide ümarlaud. Teisipäeval vaatame õpilaste tehtud filmi- "milline on hea kodanik".

Mõtleme sel nädalal ja ka edaspidi, kuidas saame meie olla paremad riigi kodanikud, kuidas võiksime kasvada väärikaks ühiskonnaliikmeks.

Head kodanikunädalat!

 

Lehed