ORAVA TALU 2022

X lend

JUUBELIBALL

previous next

Toidutehnoloogia valikkursuse õppepäev Maaülikoolis

Eesti keel

Koolivaheajal 29. aprillil külastasid loodusõppesuuna õpilased Tartus Maaülikooli, kus toimus intensiivne praktiline õppepäev toidutehnoloogia valikkursuse raames. Õpilased said päeva jooksul osaleda liha-, piima- ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia töötubades, valmistades ise erinevaid tuntud toiduaineid ning õppides seeläbi tundma toidu valmimisega seotud erinevaid protsesse ja nüansse. Päeva käigus valmisid õpilastel Frankfurter-vorstid, sefiiriga kaunistatud muffinid ning või. Õpilasi juhendasid Maaülikooli lektorid Vilma Tatar, Annemari Polikarpus ja Marek Tepper.

Loodusainete nädal

Eesti keel

On lõppenud järjekordne loodusainete nädal, mis oli täis huvitavaid tunde ja ettevõtmisi. Loodusainete nädala teemaks oli „Tervis ja keskkond", kuna see teema on tänapäeval väga aktuaalne ning seda tuleb arutada koos gümnasistidega.
Keemia-bioloogia lõimitud ainetunnis uurisid õpilased suhkruid, sealhulgas ka varjatud suhkruid, mida sisaldavad paljud toiduained. Töö tulemused vormistati 3D-postritena.

Lühemale koolivaheajale järgneb viimane õppeveerand

Eesti keel

25.aprillist olid ka Sillamäe Gümnaasiumi õpilased koolivaheajal, kuid mitte päris kõik. Nimelt, 27.-28.aprillil sooritas 85 Sillamäe Gümnaasiumi abiturienti eesti keele kui teise keele riigieksami.

29.aprillil sai teoks looduse õppesuuna õpilaste õppekäik Eesti Maaülikooli toidutehnoloogia õppetooli laboritesse. Sillamäe Gümnaasium teeb koostööd mitmete Eesti kõrgkoolidega sh Eesti Maaülikooliga. Märtsis-aprillis toimusid EMÜ õppejõudude poolt läbiviidud teooriaosa loengud, aprilli lõpus aga toimusid praktikumid kolmes laboris- lihatehnoloogia, piimatehnoloogia ja toidutehnoloogia laboris.

Uus õppeveerand aga tõotab tulla sama huvitav kui eelnevadki. Abituriendid sooritavad juba maikuu I nädalal inglise keele riigieksami. 11ndikud sõidavad nädala keskel Väike-Maarjasse päästeala õppelaagrisse. Jätkub uute õpilaste registreerimine 2022/2023. õa.

Esmaspäeval külastab Sillamäe Gümnaasiumi oma meeskonnaga EV haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Nädala lõpus ootame Sillamäe Gümnaasiumi õpilastega kohtuma EV Presidenti Alar Karist.

Toredat uut õppeveerandit! Jaksu ja tahtmist õppida kõigile kuni õppeaasta lõpuni.

Pildil: Sillamäe Gümnasiumi õpilased EMÜ-s praktikumis

 

Keskkoolide Eesti meistrivõistluste lõppvoor väitlemises

Eesti keel

9.-10. aprillil toimus keskkoolide Eesti meistrivõistluste väitlusturniiri lõppvoor Saaremaa Gümnaasiumis, kus võtsid osa ka õpilased Sillamäe Gümnaasiumist: 12. klassi õpilased Andrei Vassiljev, Anton Klimenkov ja Anton Kislitsõn, kes kõik osalesid eri meeskondades.


Palju õnne meie kooli õpilasele Anton Kislitsõnile, kes mitte ainult ei olnud venekeelsete Keskkoolide Eesti meistrivõistluste 21/22 aasta parima tiimi liige, vaid valiti ka kokkuvõttes aasta parimaks kõnelejaks!

Päästetöö kursuse praktiline õppepäev nööripäästes

Eesti keel

Päästetöö kursuse raames toimus 6. aprillil praktiline õppepäev, kus õpilased said end proovile panna nööripäästes. Nööripääste on üks baasvõimekusest, mida päästjad peavad oskama. Nööripääste harjutusi on vajalik praktiseerida pidevalt, et olla valmis sündmustele reageerima. Nööripääste tunnid annavad oskuse teha erinevaid sõlmi ning vajadusel päästa inimesed kaevudest või sügavustest. Õpilased omandasid nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi ja said proovida ennast päästja rollis kõrgustes päästmisel.

Lehed