Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Haridus- ja teadusministri tervitus

Eesti keel

Head õpetajad, armsad õpilased ja lapsevanemad!
Üldhariduskoolide koolivaheaeg jääb peagi seljataha ja esmaspäevast jätkub Eesti koolides distantsõpe. Loodetavasti leidsite vaheajal võimaluse puhata, ilusat kevadilma nautida – mõistagi kehtivaid reegleid järgides – ning olete valmis veel pisut pingutama, et õppeaasta edukalt lõpule viia.
Tahan veel kord öelda, et kui pärast 15. maid osutub kontaktõpe osaliselt võimalikuks, ei tähenda see kindlasti seda, et kõik lapsed korraga koolidesse tuleksid. Enamike õpilaste jaoks lõpeb õppeaasta distantsõppel. Silmast-silma kohtumisi õpetajatega tuleb võimaldada eelkõige neile, kel seda kõige enam vaja: abiturientidele, põhikoolilõpetajatele ning lisatuge vajavatele õpilastele.

Edasi loe ministri pöördumist HTM kodulehelt siin 

Sisukas koolivaheaeg

Eesti keel

HTMi teade

Head õpilased,

Esmaspäeval algab kevadine koolivaheaeg, mis on vajalik ja oodatud puhkepaus kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. 

Eriolukorras vaheaja veetmine on tavapärasest teistsugusem. Kuna endiselt levib laialdaselt COVID-19, siis on oluline ka koolivaheaeg sisustada nii, et järgitakse kõiki viiruse ennetamiseks vajalike nõudeid: distantsi hoidmine, vaid äärmisel vajadusel avalikes kohtades viibimine, haigena kodus püsimine ning tegutsemine viisil, mis ei ohusta ümbritsevaid inimesi.   

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös portaalidega Teeviit ja Delfi kutsuvad noori veetma vaheaega sisukalt.

HTM-i teadet loe siin

Head koolivaheaega!

Eesti keel

Head õpilased ja lapsevanemad, esmaspäevast 20.aprillist algab taas selle õppeaasta koolivaheaeg, seekord juba neljas vaheaeg. Olime alates 16.märtsist küll kodus ja õppisime koos õpetajatega internetikeskkondade abil, kuid siiski puhkus on vajalik. Seekord peate siiski jääma koju ja puhkama kodustes tingimustes, sest viiruse levik pole veel peatatud.

Soovin kõigile tervist ja soovitan peale passiivse puhkamise ka aktiivset - raamatute lugemist, võimlemist, lauamängude mängimist, muusika kuulamist, puzzlede kokkupanekut või ristsõnade lahendamist. Kel inspiratsiooni, siis kirjutage luuletusi või lugusid. lahendage mõistatusi. Olge abiks oma vanematele.

Kohtume taas distantsõppes 27.aprillil. Hoidke end ja oma lähedasi. Head tervist!

Arno Kaseniit

direktor

Kantselei e-post kantselei@sillamaegymn.edu.ee, tel 57494708

Sillamäe Gümnaasium õpib ja töötab jätkuvalt kodustes tingimustes

Eesti keel

Vastavalt VV poolt väljakuulutatud eriolukorra tingimustele jäid ka Sillamäe Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad alates 16.märtsist kodustes tingimustes õppima ja tööle. Esimesed kaks nädalat on olnud küllaltki pingelised, samas on olnud huvitav õppima õppimise aeg.

Nendel ja tulevastel õppenädalatel oleme sunnitud rohkem kasutama arvuteid ja internetikeskkondi, samas ei tohi unustada ka raamatuid ja aktiivset füüsilist tegevust. 

Lehed