Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Taas on tulemas Sillamäe gümnaasiumi sünnipäev ja traditsiooniline noorteball

Eesti keel

31. jaanuaril tähistab Sillamäe Gümnaasium juba 8.ndat sünnipäeva!

Sünnipäevanädalal toimub mitmeid üritusi ja tegevusi. Kolmapäeval laulame kooli laulu ja sööme ka torti. Reedel toimub Sillamäe Kultuurikeskuses järjekordne noorteball. Meie noorteballil osalevad lisaks meie oma õpilastele, õpetajatele ja vilistlastele ka linna põhikoolide noored. Ballile ootame ka õpilaste vanemaid ja külalisi Kohtla- Järve, Jõhvi ja Narva gümnaasiumidest. Nagu varemgi, mängib tantsuks sümfooniaorkester.Ballijuhid on meie endi õpilased Semjon Grachev ja Jekaterina Mirotvortseva. Ballikülaliste rõõmuks tantsivad kaunid ja graatsilised gümnaasiuminoored Jekaterina Astašova juhendamisel. Balli peakorraldaja on juba traditsiooniliselt meie õpetaja Margit Karina-Tarassova.  

Head sünnipäevanädalat!

Kolme gümnaasiumi õpilasesinduste kohtumine

Eesti keel

23. jaanuaril külastasid Sillamäe Gümnaasiumi Kohtla-Järve ja Jõhvi gümnaasiumide õpilasesindused. Kokkusaamise eesmärgiks oli omavahel tutvuda ning arutleda erinevate koostöövõimaluste üle. Noored nõustusid, et üheskoos ürituste korraldamine on tulemuslikum ja sisukam ning koolide jõudude ühendmine on oluline ka kogukondlikkuse suurendamisele siin piirkonnas.

Söökla seinamaali kunstikonkursi tulemused

Eesti keel

Novembris kuulutas Sillamäe Gümnaasium välja ideekonkursi, et leida sobivaim seinamaaling sööklasse. Paari nädalaga laekus konkursile üheksa kavandit kooli õpilastelt ja töötajatelt, mille poolt oli võimalik hääletada Stuudiumi keskkonnas. Kolmest enim hääli saanud ideekavandist valis žürii, kuhu kuulusid õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna esindajad, konkursi võitja.
Võidutöö autorid on 12A klassi õpilased Anna Katerina Ivanova ja Daria Petrova. Palju õnne!

Täname kõiki, kes konkursile kavandeid esitasid ning samuti neid, kes oma lemmiktöö poolt hääletasid!

Projekt “ Jäätmekäitluse mõju keskkonnale“

Eesti keel

Prügi sorteerimine on tänapäeval väga tähtis ja aktuaalne probleem, see on globaalprobleem, mis puudutab kõiki inimesi. Sillamäe Gümnaasium tegeleb sellega ja otsib lahendusi erinevate projektide ja tegevuste kaudu. Gümnaasiumi õpilased on kohtunud Sillamäe Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga Alina Nevent, kes andis palju olulist ja praktilist infot jäätmete sorteerimise kohta meie linnas. Rakendusliku ökoloogia keskuse juhataja Marina Janssen tutvustas jäätmete sorteerimise probleemi ning võimalikke lahendusi, mis sobiksid meie linnale.

 

Lehed