ORAVA TALU 2022

X lend

JUUBELIBALL

previous next

Karjäärinädal

Eesti keel

12.-14. aprill oli meie koolis pühendatud karjääri, erinevate ametite ja õppimisvõimaluste tutvustamisele. Nende päevade jooksul käis nii mitmeidki külalisi, sealhulgas üliõpilased oma ülikooli ja õppimist tutvustamas.
Esimesel päeval oli kohtumine Sisekaitseakadeemia kadettidega, kes väga põhjalikult tutvustasid õppimis- ja töövõimalusi sisejulgeoleku valdkonnas. Samuti jagasid üliõpilased praktilisi nippe ja näitasid enesekaitsevõtteid.

Arukate Õpilaste Akadeemia

Eesti keel

Hariduskopter korraldas sel aastal Ida-Virumaa kooliõpilastele loodus- ja reaalainete teemalise võistlustesarja Arukate Õpilaste Akadeemia. Ürituse eesmärk oli innustada õpilasi süvenema enam täppis- ja loodusteaduste valdkonda, näidata selle võlusid ja seoseid reaalse eluga. Lisaks anda noortele võimalus panna ennast proovile, sidudes teoreetilised teadmised praktikaga.
Ka Sillamäe gümnaasiumist osales neljaliikmeline meeskond, kuhu kuulusid õpilased Anastasija Bulatova ja Anton Budovey 11A, Artur Võlu 11B ning Ivan Shek 10D klassist.

Inglise keele nädal

Eesti keel

Sellel aastal toimus inglise keele nädal teises formaadis. See oli laulev nädal. Esmaspäevast reedeni lauldi viis retrohitti (Rick Astley - Never Gonna Give You Up; Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul; Queen - We Will Rock You; Bon Jovi - It's My Life; a-ha - Take On Me), mis valiti e-hääletamise teel. Peale laulude laulmise said õpilased võimaluse vaadata TED Talkse, mille eesmärk oli inglise keele õppe tõhustamine.

TalTechi koolimess Virumaa kolledžis

Eesti keel

7. aprillil said Ida-Virumaa noored tutvuda Tallinna Tehnikaülikooli õppimisvõimalustega Virumaa kolledžis toimuval TalTechi koolimessil. Sillamäe Gümnaasiumist osales üritusel 17 õpilast 11. ja 12. klassidest.
Gümnasistidele tutvustati TalTechi õppekavasid, sisseastumistingimusi ning osalejatel oli võimalus kohtuda ka tudengitega. Lisaks oli võimalus osaleda valdkondlikes töötubades, mis andsid võimaluse kogeda õppekavade praktilist poolt.

Lehed