8. Noorteball

Jõulukohvik

Reaalainete nädal

previous next

Gümnaasiumi töökorraldus koolivaheajal

Eesti keel

Kantselei avatud kl E-K kl 9-15

Esmaspäeval 20.oktoobril

  • kl 10-11.30 õpetajate koolitus "Õppekäikude korraldamine"
  • kl 12.15-14.30 õpetaja koolitus "Õpilase arengut toetav hindamine"

Teisipäeval 21.oktoobril

  • kl 10-11.30 Õppenõukogu koosolek
  • kl 12.15-14.00 Õpetajate koolitus "Klassijuhataja koostöö"
  • kl 16.00- 17.30 ÜMARLAUD: õppe- ja kasvatustöö küsimused. Osalevad lastevanemate esindajad, õpetajad, õpilasesindus ja juhtkond.

Kolmapäeval 22.oktoobril

HEAD KOOLIVAHEAEGA KÕIGILE!

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis lõppes kolmanda õppeaasta I veerand. See õppeveerand oli gümnaasiumis väga sündmusterohke ja õppimine oli mitmekesine. Koolimajas ja kooli ümbruses toimuvad remonditööd, mistõttu õppisime lisaks oma koolimajale ka Kannuka koolis ja spordikompleksis. Käisime I veerandil palju ka õppekäikudel Kohtla-Järvel, Tallinnas, Kiviõlis ja Haljalas.

Soovin kõigile head puhkamist ja kohtume koolis taas 27.oktoobril.

Arno Kaseniit

direktor

 

Sillamäe Gümnaasiumi Õpilasesindus Viljandi Riigigümnaasiumis

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium ja Viljandi Riigigümnaasium on samavanused- mõlemad alustasid tööd uute kaasaegsete gümnaasiumidena 2012.a 1.septembril.

Eelmisel õppeaastal käisid Viljandi Riigigümnaasiumi õpilased külas Sillamäel ja sellel aastal, 10.oktoobril sai teoks meie õpilasesinduse külaskäik Viljandissse. Õpilastega olid kaasas huvijuht Lada Fomicheva, eesti keele õpetaja Galina Shutikova ja projektijuht Katerina Gorobets.

Koostöö, lõiming ja keeleõpe

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased külastasid sellel õppenädalal mitmeid koole:

10ndad klassid õppisid Haljala Gümnaasiumis, 11ndad klassid Kiviõli 1.keskkoolis ja õpilasesindus käis külas Viljandi Riigigümnaasiumis. Õppimine ja viibimine eestikeelses keskkonnas aitas meie õpilastel arendada oma keeleoskust ja sõbralik vastuvõtt tuli kasuks meie õpilaste silmaringi laiendamisele ning sotsiaalsete ja suhtlusoskuste paranemisele.

AItäh, HALJALA GÜMNAASIUM,

Aitäh, KIVIÕLI 1.KK,

Aitäh, VILJANDI RIIGIGÜMNAASIUM!

 

Lehed