Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Sillamäe Gümnaasiumis on iga nädal huvitav

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on alanud 12.klassi õpilaste eksamikonsultatsioonid ja eeleksamid. Konsultatsioonid toimuvad kolmapäeviti matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles. Eelmisel kolmapäeval toimus ka juba eesti keele esimene eeleksam.

Neljapäeval külastas gümnaasiumi õpilasesindus Narva Keeltelütseumi. Oma tegevusest rääkisid ja uue nimega kooli tutvustasid Narva Keeltelütseumi õpilasesindus ja huvijuht.

Sillamäe Gümnaasiumi koostöö linna koolidega

Eesti keel

Juba kolmnandat aastat töötav uus Sillamäe Gümnaasium teeb tihedasti koostööd meie linna põhikoolidega. Heaks näiteks on koostöös Vanalinna Kooliga orienterumispäeva ja laupäevakooli korraldamine, kirjandusballil ja teistel õpilasüritustel vastastikune osalemine. Üheks heaks ja toredaks näiteks on meie bioloogiaõpetaja tegevus loodusvaldkonna õppesuuna klasside õpetamisel, kuhu on kaasatud ka Vanalinna Kooli õpilased. Jaanuarikuus korraldaski bioloogiaõpetaja Natalja Hripunova gümnaasiumi õpilaste avatud tunni Vanalinna Koolis.

Gümnaasiumi koduleht töötab taas

Eesti keel

Meie koduleht on taas nähtav. Tuhanded vabandused eelmise nädala eest!

Head lugemist-vaatamist-kirjutamist! Ja toredat uut koolinädalat!

Administratsioon

Sillamäe Gümnaasium jätkab enda tutvustamist linna asutustes

Eesti keel

Eelmise aasta detsembris külastas gümnaasiumi esindus teatraliseeritud jõulutervitusega Vanalinna ja Kannuka kooli ning Sillamäe Linnavalitsust. Õpilased olid jõuluvana, lumivalgekese ja pingviinide kostüümides, suhtlesid nii töötajatega kui ka lastega nendes koolides soovides neile toredat aasta lõppu ja head uut aastat.

Eile esines meie gümnaasiumi kelladeansambel Libra väikekontserdiga lasteaias Rukkilill. Muljeid sellelt kontserdilt saate lugeda siin.

Lehed