Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis 25.-29. november 2019

Eesti keel

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis oli programmilt tihe ning kaasas tegevustesse kõik kooliastmed. Kodanikupäevaks lõid 10. klasside õpilased Daniil Klimenko, Albert Jusupov, Artjom Sibulin, Ivan Ionkin ja Semen Grachev lühifilmi „Milline on hea kodanik?“, kuhu oli kogutud intervjuu vormis meie kooli õpilaste arvamusi ja mõtteid teemal „hea kodanik“.

Tulemas on traditsiooniline kodanikunädal

Eesti keel

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril. Kodanikupäevaks valiti see päev seetõttu, et 26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste "Eesti kodanik".
Eestis tähistatakse kodanikupäeva alates 1998. aastast.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes iseseisvuspäeva ja võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas (loe rohkem siin).

Sillamäe Gümnaasiumi koolipere tähistab kodanikupäeva terve nädala vältel alustades juba esmaspäevast. Lisaks õppetundides käsitletavatele teemadele: kodanikupädevus, riigiidentiteet jt, osaleme INSA kodanikupäeva viktoriinil, korraldame debati teemal "kas gümnasist peaks sööma noa ja kahvliga", kolmapäeval kohtumine NATO sõduritega ja neljapäeval toimub huvigruppide ümarlaud. Teisipäeval vaatame õpilaste tehtud filmi- "milline on hea kodanik".

Mõtleme sel nädalal ja ka edaspidi, kuidas saame meie olla paremad riigi kodanikud, kuidas võiksime kasvada väärikaks ühiskonnaliikmeks.

Head kodanikunädalat!

 

Ars longa...

Eesti keel

6.- 8. novembril toimus jälle konkurss “Elav klassika”.

Meile õpilased esinesid deklamatsiooniga Sillamäe raamatukogu laval.

See oli nii edukas,  et žürii silmadesse ilmusid pisarad.

Tänan kõiki, kes andsid oma loomingulise jõu ja aja, et demonstreerida oma armastust kirjanduse vastu.

Tänan koostöö eest õpilasi ja kolleege.

Tatiana Smirnova

 

Argument 2019

Eesti keel

11.-13. oktoobril ning 1.-3. novembril osales kümmekond Sillamäe Gümnaasiumi õpilast Eesti Väitlusseltsi koolitusel Argument 2019. Kahel nädalavahetusel Tallinna Inglise Kolledžis läbisid noored intensiivse 35-tunnise argumenteerimise kursuse, kus õpiti lähemalt väitluse reegleid ja struktuuri ning lahendati debateerimisega seotud ülesandeid.

 

Teisel nädalavahetusel toimus lisaks õppetööle kahepäevane Vabariigi Presidendi väitlusturniir, milleks olid õpilased ette valmistanud juba oktoobrist. Pärast turniiri anti osalejatele põhjalik tagasiside nende esinemisele.

 

I õppeveerand oli sisukas ja möödus ruttu

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on taas koolivaheaeg. I õppeveerandil sai õppimine sisse täishoo. lisaks igapäevaõppimisele toimusid tervisepäev, keeltepäev, rahvusvaheline muusikapäev, õpetajate päev, õppekäik programmi "Minu Riik" raames, kooli külastasid mitmed külalislektorid, alustasime KIK-i poolt toetatud jäätmete käitlemise õppeprojekti. Veerandi lõpus toimus traditsiooniline kümnendike ristimine. 

Hea uudis tuli ka Sotsiaalministeeriumilt - Sillamäe Gümnaasiumit tunnustati ainukese üldharidusõppeasutusena Peresõbraliku Tööandja märgisega pronkstasemel. Vahva!

Head koolivaheaega õpilastele ja head kosumist ka õpetajatele! Kohtume 28.oktoobril!

Arno Kaseniit

direktor

Lehed