Veateade

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in agenda_settings() (line 202 of /home/silgymne/public_html/home/sites/all/modules/contrib/agenda/agenda.module).

8. Noorteball

Jõulukohvik

Reaalainete nädal

previous next

Alanud on õppeaasta viimane õppeveerand

Eesti keel

Viimaselgi õppeveerandil on Sillamäe Gümnaasiumil kavas põnev õppimine ja õpetamine. Õpime nii kohustuslikke kui valikkursuseid, osaleme võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Olulised sündmused ja tegevused maikuus: 12ndikel riigieksamite edukas sooritamine, 11ndikel üleminekueksamid, 10ndikel keelte ja matemaatika tasemetestid ja õppeperioodi akadeemiline test.

Koolivaheaeg Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Alanud on sel aastal juba neljas koolivaheaeg. Õpilased saavad puhata 19.-28.aprillini, õpetajad siiski natuke vähem. Esmaspäeval toimub gümnaasiumi õppenõukogu, teisipäeval alustame aga riigieksamite perioodiga. Esimene riigieksam on traditsiooniliselt eesti keel teise keelena. Eksamile on registreerunud kokku 58 inimest, neist 54 meie gümnaasiumist.

Head puhkamist 10. ja 11.klasside õpilastele ja edukaid eksameid 12.klassidele!

Kantselei töötab koolivaheajal E-N kl 9-15, R on koolimaja suletud. 

Loodusainete nädal gümnaasiumis

Eesti keel

Traditsiooniline loodusainete nädal toimus gümnaasiumis 8.-12.aprillil. Sillamäe Gümnaasiumi loodusainete ainesektsiooni õpetajad korraldasid taas selle nädala raames huvitavaid tunde ja üritusi. Loodusainete nädalal pöörati suuremat tähelepanu keemia, füüsika, geograafia ja bioloogia teemadele. Ainenädalal arendati õpilaste teadmisi nende ainete erinevatel teemadel.

Loodusainete nädala raames toimus õpilase uurimistöö avalik kaitsmine. 10 A klassi õpilane German Pistšassov esines gümnasistide ees uurimistööga teemal „Globaalprobleemide uurimine SG näitel", mille järel oli rühmatöö ja elav arutlus päevakajalisel teemal prügi sorteerimisest ning utiliseerimisest nii koolis, kodus kui ka meie linnas. Selle teema uurimine ja praktilste oskuste saamine jätkus ka õpetaja Julia Zahharova tundides.

Diana Ignatenko osales loengul „Tulevikumaavarad" ning esines meie õpilaste ees miniloenguga.
Vahetundides aitasid 12A klassi õpilased korraldada põrandamängu „Läänemeri", mis osutus väga põnevaks. Osa gümnasiste tuletas meelde oma seniseid teadmisi Läänemere kohta, aga 10. klassi jaoks see oli uus ja huvitav õpikogemus.

Teemanädala keskpunktiks oli keemia turniir, kuhu olid kutsutud ja hea meelega tulid Narva ja Kohtla-Järve koolide gümnasistid koos oma õpetajatega. Turniir koosnes kolmest etapist: arvutitest, loovülesanded ja keemiaülesannete lahendamine. Osalejad jäid väga rahule ning sooviksid ka edaspidi osaleda turniiril.
Tundides oli ka palju huvitavaid ülesandeid, nagu debatid, viktoriinid ja intellektuaalsed mängud.

Korraldajad tänavad gümnaasiumi juhtkonda ja IVOLI-IT keemiaturniiri läbiviimise toetamise eest.


Julia Zahharova, Loodusainete õppetooli juht
Irina Ivanova, Loodusvaldkonna suunajuht

LOODUSAINETE NÄDAL

Loodusenädala kavaga saab tutvuda siin.

Eesti keel

Karjäärinadal Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

11.-17. märtsil toimunud “Karjäärinädal”  sai teaoks juba kuunedat korda. Sel aastal oli mitmeid töötubasid, mille korraldasime koostöös Ida-Virumaa Töötukassa karjäärinõustajaga. Oli ka mitmeid teisi huvitavaid ja kasulikke tegevusi ja külalisi, kes oma ametit ja töövaldkonda tutvustasid -  toimus õppekäik Tartu Sõjakooli, Europarlamendi simulatsioon, pankrotihalduri ja kohtutäituri tööd tutvustas kohtutäitur Risto Kütt jne.

„Karjäärinadal “ pakkus õpilastele ainulaadset võimalust õppida juurde tänapäeva maailmas ääretult olulisi oskusi, mis võimaldavad inimesel endal võtta suurem kontroll oma heaolu üle, selgitas Merle Renzer, karjäärinädala külalislektor.

Programmis olid  loenguid ja töötoad nii tööstressiga toimetuleku, õigete valikute tegemise teemadel kui ka valitud ametini teadlikult jõudmisest enese arendamise ja ka eneseesitluse kaudu.

Kõik töötoad, loengud ja karjäärinõustamine olid ettevalmistatud nii, et nad aitaksid õpilastel õppida tundma iseennast, valida valdkond ja ametialane tegevus, mis talle südamelähedane on.

Lisaks karjäärinädalale aitab Sillamäe gümnaasium oma õpilastel karjäärivalikuid teha sellega, et käiakse messidel ja kõtgkoolide avatud uste päevadel.

Galina Stolova

Sillamäe Gümnaasiumi karjäärikoordinaator,

karjäärinädala peakorraldaja

Lehed