Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Gümnaasiumi vastuvõtukomisjon jätkab tööd 11.augustil

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtukomisjon töötas 16.juunist kuni 30.juunini. Vastuvõtu taotlusi võtame vastu jälle alates 11.augustist.

Esmaspäevase seisuga on gümnaasiumisse õppima soovijate arv ületanud 40 taotlust. 2013/2014 õppeaastal lõpetas Sillamäe venekeelsed põhikoolid veidi üle 90 õpilase.

Gümnaasiumisse edasiõppijate protsent põhikooli lõpetanutest on aasta-aastalt vähenenud 70%-ilt keskmiselt 40-50 %-ni kogu Eestis. Seega võib Sillamäe Gümnaasiumisse õppima soovijate arvu sel aastal lugeda väga heaks näitajaks.

KANTSELEI AVATUD

Eesti keel

KOOLI KANTSELEI ON TAAS AVATUD

Alates 11.augustist kuni 29.augustini on kooli kantselei avatud kl 9-15

Administratsioon

Lehed