Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Parimate õpilaste vastuvõtt kultuurikeskuses

Eesti keel

Sellel õppeaasta lõpunädalal, 2.juunil korraldas Sillamäe Linnavalitsus ja linnapea Tõnis Kalberg piduliku vastuvõtu tublimatele Sillamäe üldhariduskoolide ja huvikoolide õpilastele.

Õppeaasta õpitulemuste ja olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilastele anti üle Sillamäe linna tänukirjad ja aumedalid "Heade õppetulemuste eest".

Sillamäe Gümnaasiumist pälvisid linnavalitsuse autasud heade õppetulemuste eest Violetta Talalajeva, , Julia Jemeljanova ja Aleksandr Semjonov.

Sillamäe Gümnaasiumit külastasid Sillamäe sõpruslinnade esindajad

Eesti keel

Reedel , 23.mail külastasid kultuurifesivalil  "Läänemere kultuurisillad" osalevate riikide ja Sillamäe sõpruslinnade esindajad Sillamäe Gümnaasiumi. Direktor Arno Kaseniit tutvustas külalistele kooli ja rääkis gümnaasiumi asutamisest ja õppetööst uutes tingimustes.

Külalisi saatsid Sillamäe linnavolikogu esimees Jelena Korshunova, linnapea Tõnis Kalberg ja abilinnapea Eevi Paasmäe.

Sõpruslinnade esindajad ja linnajuhid istutasid gümnaasiumi lähedale Viru puiestee äärde kastanialleele järjekordse ilusa kastanipuu.

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased esinesid maakondlikul teaduskonverentsil

Eesti keel

Katerina Gorobets, projektijuht

 30. aprillil toimus TTÜ Virumaa Kolledžis teaduskonverents, kus esitleti Ida-Virumaa gümnasistide parimaid uurimistöid.

 Konverentsile oli kutsutud 10 ettekandjat Sillamäe Gümnaasiumist, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist, Ahtme Gümnaasiumist ja Kiviõli I Keskkoolist. Pooled konkursi korras konverentsile kutsutud uurimistööde autoritest õpivad Sillamäe Gümnaasiumis – see on märgiks meie õpilaste heast ettevalmistusest ja heast uurimistööde juhendamise tasemest.

 

Lehed