Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Õppeekskursioon Tallinnasse

18. septembril  toimus esimene ühine õppesõit 10. kl. õpilastele. Seekord oli reisisihiks EV pealinn Tallinn. Rahvusraamatukogus vaadati Tuthanghamoni varakambri aarete näitust.  Edasi  tutvuti lähemalt vanalinna ajalooliste ja kaunite paikadega.

Pärastlõunal  ootas  noori gümnasiste, kodulinnast  Sillamäelt pärit ja praegu  Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna nooremteadur,  Maksim Butsenko.

Noored said teada palju huvitavat karjääriplaneerimisest ja  edasiõppimisvõimalustest  Tehnikaülikoolis.

Algamas on septembrikuu eelviimane nädal

Eesti keel

 Uudiseid gümnaasiumi elust

21.09.2014

Sillamäe Gümnaasium õpib septembrist detsembrini kahes Sillamäe koolihoones- gümnaasiumi koolihoone administratiivkorpuses ja Kannuka kooli viies klassiruumis. Tahaksin tänada kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes vaatamata ebamugavustele on olnud tublid õppijad ja tublid õpetajad. Tahan tänada ka Kannuka kooli juhtkonda ja kogu kooliperet selle võimaluse eest õppida remondi ajal nende kooli ruumides.

Sillamäe Gümnaasiumi õppekorpuse remont algas 16.augustil ja peaks lõppema detsembrikuus. Remonditöid teostab ehitusettevõte Scandec. Lisaks siseremonditöödele algas eelmisel nädalal ka haljastuse renoveerimine. Haljastuse ja heakorratöid teostab Tartust pärit ehitusettevõte E&G OÜ. Heakorratööd peaksid lõppema novembris.

 

Eelmine õppimisenädal oli meie koolis taas sündmusterohke:

  • Ametisse astus uus õpilasesindus (valimised toimusid 12.septembril). 17.septembri ÕE koosolekul valiti ÕE presidendiks 11A klassi õpilane Leonid Ljutskevits.
  • 17.septembril olid meil külas USA sõjaväe dzässibänd "Musik Brigade"
  • 18.septembril käis kogu 10. klass Tallinnas TTÜ-s ja tutvus vanalinna vaatamisväärsustega.
  • 19.septembril algasid 10ndatele klassidele Keskkonnakeemia, Multimeedia ja Programmeerimise valikkursused Virumaa Kolledzis.

 

 

.

 

Jõudu meile algavaks uueks õppenädalaks ja kannatlikkust remondi ajal õppimises.

Arno Kaseniit

direktor

Sillamäe Gümnaasiumi huvipooled sõlmisid kvaliteedikokkuleppe

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium peab gümnaasiumi jätkusuutlikkuse tagamisel tähtsaimaks eesmärgiks kvaliteedi tagamise nii õppimises kui õpetajatöös. Õpilaste igakülgse arengu ja kvaliteetse õppe tagavad kõigi gümnaasiumi huvipoolte ühised pingutused ja pühendumine, kaasaegse koolikeskkonna loomine, õppe mitmekesisus ja elulähedus, teoreetilise ja praktilise õppe tasakaal.

HEAD TARKUSEPÄEVA!

Eesti keel

Õnnitlen kõiki õpilasi, vanemaid, õpetajaid ja koolitöötajaid uue õppeaasta alguse puhul!

Täna alustab Sillamäe Gümnaasium III õppeaastat!

 

Jõudu ja edu meile kõigile!

Arno Kaseniit

direktor

Lehed