Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetab 2020.aastal poolsada abiturienti

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium tähistas jaanuarikuus 8ndat sünnipäeva. 2020.aastal lõpetab gümnaasiumi juba VIII lend - poolsada noort inimest. Kolm aastat kestnud õpingud on läbi saanud. Olime rõõmsad kui 2017. aasta 1.septembril alustas õpinguid veidi üle 40 õpilase. Täna rõõmustame, et ligemale poolsada abiturienti saab kätte gümnaasiumi lõputunnistuse. Kolm õpilast suutsid õppida vaid viitele ja saavad õppenõukogu otsusega kuldmedalid, kaheksa abiturienti saavad õpitulemuste põhjal hõbemedali.Õpilased õppisid kolme aasta jooksul 20 erinevas aines kokku üle 100 kursuse.  Lõputunnised antakse kätte gümnaasiumi pidulikul lõpuaktusel Sillamäe Kultuurikeskuses 12.juunil.

Soovin meie õpilastele head suvepuhkust! 10. ja 11.klasside lõpetajatega ja uute õpilastega kohtume peale suvevaheaega juba 1.septembril 2020.

Aitäh meie õpetajatele hea töö eest, aitäh meie lapsevanematele õpilaste toetamisel ja aitäh Haridus- ja Teadusministeeriumile ning kooli pidajale Sillamä linnale gümnaasiumi igakülgse toetuse eest!

Arno Kaseniit

direktor

1.juunil eesti keele teise keelena riigieksam

Eesti keel

Head abituriendid, 

Kõigil teil on seljataga kolm väga põnevat gümnaasiumiaastat. Oleme koos üle elanud eriolukorra. Olete sooritanud edukalt koolieksami! Nüüd, esmaspäeval, 1.juunil, soovime teile edukat eesti keele teise keelena eksamisooritust! Riigieksamid pole sellel õppeaastal seotud gümnaasiumi lõpetamise tingimusega, sellegipoolest otsustasite te eesti keele teise keelena eksami sooritada, kartmata eksamiärevust, pidades oluliseks eesti keele omandamist endale ja oma õpetajatele demonstreerida.

Olete eesti keelt õppinud kokku juba vähemalt 12.aastat. Olete olnud Sillamäe Gümnaasiumis heas ja turvalises õpikeskkonnas, kus oleme püüdnud luua olukordi ja kujundanud keskkonda, kus oli teil võimalus oma eesti keele oskust praktiseerida, kogeda oma võimeid ja tunda edualemusi eesti keele kuulamisel, rääkimisel ja kirjutamisel. 

Eesti keele teise keelena eksamile on 1.juunil oodatud 41 abiturienti. 2.-4. juunini toimuvad eksami suulise osa intervjuud.

Jaksu õpetajatele, eksamikomisjoni liikmetele ja teile, abituriendid!

Arno Kaseniit

direktor

Õppetegevus alates 18.maist Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Head õpilased ja lapsevanemad

18. maist jätkame gümnaasiumi õpilastega distantsõpet kuni 9.juunini.

Kontaktõpet ja konsultatsioone koolis korraldame aga eelkõige 12. klassi lõpetajatele, kes valmistuvad koolieksamiks ja riigieksamiteks. Erandkorras kutsume kooli ka üksikuid õpilasi 10. ja 11.klassidest, kes vajavad õpetajate lisatuge ning kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi. Samuti kutsuvad mentorid ja klassijuhatajad õpilasi individuaalsele arenguvestlusele.

Head uut õppeveerandit

Eesti keel

Head Sillamäe Gümnaasiumi õpilased, vanemad ja õpetajad!

Viies ja viimane õppeveerand sai täna alguse, kahjuks ikka veel eriolukorras. Jätkame nii nagu enne koolivaheaega - distantsõppel, kasutades e-keskkondi ja suuremal määral individuaalset õppimist. Loodan, et sellisel õppel on teie jaoks ka positiivseid aspekte - iseseisev, omas tempos ja vajaliku süvenemisega ning digivahendite abiga  õppimine on tänapäevases infoühiskonnas vajalik oskus. 

Õpime tunniplaani järgi kuni 15.maini, alates 18.maist juba pigem individuaalsete kavade kohaselt. 15.maiks peaksime lõpetama pooleliolevad kursused. 

Abituuriumile soovin veel jätkuvat motivatsioooni see viimane õppeveerand õppida niipalju kui võimalik, et edaspidi oleks teil head võimalused haridusteed jätkata. Loodame parimat!

Head õppimisjaksu ja olgem terved!

Arno Kaseniit

direktor

Vabariigi Valitsus pikendas eriolukorda

Eesti keel

Valitsus otsustas 24.aprillil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa arvatud).

...

Valitsus pikendas riigis kehtivat eriolukorda, et oleks jätkuvalt võimalik rakendada tõhusalt meetmeid, mis on haiguse leviku ja kontrolli jaoks endiselt vajalikud. Meetmed on jätkuvalt põhjendatud, arvestades, et Eestis tuvastatakse üha uusi nakatunuid ja haiguskoldeid.

...

Nii valitsus kui ka eriolukorra juht on kehtestanud viiruse leviku kontrolli all hoidmiseks mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas liikumispiiranguid ja viibimiskeelde. Eriolukorra meetmetest saab ülevaate aadressil https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Lisaks eriolukorra pikendamisele pikendas valitsus ka eriolukorras kehtestatud meetmed 17. maini 2020 https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-eriolukorra-meetmed.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/korraldus_76.pdf (PDF)

Rohkem loe siin

 

Lehed