ORAVA TALU 2022

X lend

JUUBELIBALL

previous next

Sisekaitseakadeemia õpetab gümnaasiumi õpilastele päästeala tööd

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium teeb juba kolmandat aastat koostööd Sisekaitseakadeemiaga. Gümnaasiumi õpilastel on võimalik valida nelja õppesuuna valikkursuseid. Sisekaitseakadeemia pakub sisekaitse suunal päästeala, politsei ja piirivalve valikkursuseid. Lisaks saavad Sillamäe Gümnaasiumi õpilased võimaluse osaleda päästeala ja politseitöö õppelaagrites.

11.klasside õpilased läbivad käesoleva aasta kevadel nii päästeala kui ka poltsei kursust. Päästetöö kursuse raames toimuski 23. märtsil õpilastele praktiline õppepäev. Päästeala kursust juhendab Sillamäe Päästekomando kolmanda komando pealik Nikolai Põld.

Seekordsel õppusel said õpilased end proovile panna suitsusukeldumises. Suitsusukeldumine on üks oluline oskus päästetöös. Suitsusukeldumist teevad päästjad selleks, et päästa inimelusid ja vara. Praktiline tund toimuski suitsusukeldumise simulatsioonina, ülesande lihtsustamiseks kasutati nöörirada. Sukeldumise harjutus arendab orienteerumist pimedates ja suitsu täis ruumides. Samuti arendab see harjutus koostööd meeskonnasiseselt ja paarides. Sellises võimalikus kriitilises situatsioonis on üks olulisematest aspektidest omavaheline suhtlemine. Päästeala töö vajab head füüsilist ja vaimset vormi. Õpilaste jaoks oli selline ülesanne midagi praktilist ja erilist, sest et igapäevaselt nad ei puutu kriitiliste situatsioonidega kokku: pole ju koolis vaja otsida kedagi olukorras, kus pole midagi näha või kus on muud takistused. Õpilased said proovida ka vastavat päästeriietust, esmapilgul ebamugavad ja rasked, aga samas ülivajalikud elude päästmise töös.

 Sotsiaalainete õppetooli juht

Marina Orikova

Eesti keele nädal Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Nädala raames toimus palju huvitavaid üritusi: eesti keele olümpiaad, emakeelepäevale pühendatud raamatukogutunnid, kool oli kaunistatud ilusaimate eestikeelsete sõnadega ja toimus esseekonkurss „Minu keel." Muidugi prooviti jõudu ka e-etteütluse kirjutamisega. Nädal tõi palju häid uudiseid. Sillamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Anne Meldre sai Ida-Virumaa aasta eesti keele õpetaja tiitli. Loe intervjuud õpetaja Anne Meldrega Põhjarannikust.

Head naistepäeva!

Eesti keel

Selle aasta naistepäev on eriline! Meenuvad lapsepõlvest loosungid "Rahu rahvastele", "Miru Mir". Tahaks tänastele lastele, noortele sama öelda "Sõjale EI! Rahu maailma rahvastele!"

Head naised, neiud Eestis, Venemaal, Ukrainas, Valgevenes ja mujal üle kogu ilma, soovin teile õnnelikku elu. Olete andnud elu noormeestele, meestele, keda sunnitakse täna minema sõtta. Olgem selle vastu ja võidelgem armastusega, hoolimisega ja mõistusega selle eest, et neid elusid keegi kelleltki võtta ei saaks. Õnnelik elu saab olla vägivallata, sõjata. 

Pea püsti NAINE - Sinu võimuses on seista vastu vägivallale! Jaksu ja tervist Sulle!

Toredat naistepäeva!

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased koolivaheajal Tartus kõrgkoolidega tutvumas

Eesti keel

Koolivaheaja esimesel päeval sõitis ligi 50 õpilast, kes on eesti keele õpingutes rohkem silma paistnud õppekäigule Tartusse. Eesti keele õpetaja Anne Meldre koordineeritud ürituse programmis, mis oli osa Narva Eesti keele maja projektist „Estonskad"*, olid tutvumine kahe Tartu kõrgkooliga ning AHHAA teaduskeskuse külastus. Päev algas Tartu Ülikooli ühes kaasaegsemas õppehoones Delta, kus muuhulgas õpitakse arvutiteadust, matemaatikat, majandusteadust ja ärijuhtimist.

Lehed