Gümnaasiumisse vastuvõtt

Gümnaasiumisse vastuvõtt

Eesti keele nädal

8. Noorteball

previous next

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetas VII lend

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium andis 20.juunil 56 õpilasele kätte gümnaasiumi lõputunnistused. Lõpetas juba VII lend abituriente! Neli õpilast said edukate õpingute eest tunnustuseks kuldmedali ja neli said hõbemedali. Riigieksamid õnnestusid kõigil. Suured tänud meie õpetajatele ja kogu kooliperele!

Soovin kõikidele lõpetajatele head suvepuhkust ja edukaid õpinguid kõrkoolides või kutseõppes! 

Head Võidupüha ja toredaid jaanipühasid kõigile!

Arno Kaseniit

direktor

Sillamäe Gümnaasiumis algas õpilaste vastuvõtt

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium ootab taas õpilasi 10ndatesse klassidesse. Oodatud on põhikoolide lõpetajad, kellel on soov jätkata õpinguid peale põhikooli ja kes soovivad saada kvaliteetset keskharidust Sillamäe Gümnaasiumist. 

Vastuvõtt toimub gümnaasiumis 17.-28.juunini kl 9-15.

Rohkem infot tel 3929047 või 53363381.

Vaata täiendavat infot ka siin

Sillamäe Gümnaasiumis lõppes õppeaasta

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on saanud heaks traditsiooniks õppeaasta viimastel õppenädalatel korraldada õppekäike, sooritada veel viimaseid teste ja arvestusi ning viimastel päevadel teha kokkuvõtteid lõppevast õppeaastast.

12.klassid tegid viimase riigieksami matemaatikas 24.mail. Koolieksam tehti 28.mail ja lõpukella pidu toimus 31.mail.

11.klassidel tuli sel aastal teha üleminekueksam (vastavalt õppesuuna valikule) ja tasemetestid matemaatikas, eesti ja inglise keeles.

10A klass õppereisil Pärnus

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium toetab õppimist ka väljaspool koolimaja. Sagedasen on õppereisid eesti keelsetesse linnadesse, koolidesse. 10.A klassi õpilased külastasid 21.-22.mail Pärnut. 
Külastasime Valgeranna Seiklusparki, käisime Paradiisi veekeskuses - oleme ju liikuma kutsuv kool!

Teisel päeval külastasime Pärnu Koidula Gümnaasiumi. Aitäh Pärnu gümnaasiumile toreda vastuvõtu eest!

Alanud on õppeaasta viimane õppeveerand

Eesti keel

Viimaselgi õppeveerandil on Sillamäe Gümnaasiumil kavas põnev õppimine ja õpetamine. Õpime nii kohustuslikke kui valikkursuseid, osaleme võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Olulised sündmused ja tegevused maikuus: 12ndikel riigieksamite edukas sooritamine, 11ndikel üleminekueksamid, 10ndikel keelte ja matemaatika tasemetestid ja õppeperioodi akadeemiline test.

Lehed