Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Õppimine mittestatsionaarses õppevormis

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on vastavalt põhimäärusele võimalik lisaks statsionaarsele õppevormile 2013/2014 õppeaastal õppida ka mittestatsionaarses õppevormis.

Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes:
-on loodud põhikooli lõpetanud noortele võimalus keskhariduse omandamiseks
-omandavad õppijad haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele.

Lehed