Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Head uudised on maakonna geograafiaolümpiaadilt!

Eesti keel

 Esmakordselt osalesid Sillamäe Gümnaasiumi õpilased olümpiaadil väljaspool Sillamäe linna - koos teiste maakonna koolidega geograafiaolümpiaadil 14.detsembril. 

Meie õpilased saavutasid maakonna koolide õpilaste seas päris head tulemused. 

Angelina Tregubova oli parim I osas ja kokkuvõttes (koos arvutis toimunud testiga) saavutas Angelina maakonnas IV koha. 

Suured tänud ka teistele osavõtjatele ja eriline tänu geograafia õpetajale Julia Zahharovale!

Miks valida Sillamäe Gümnaasium?

Sillamäe Gümnaasium alustas õppetööd 1. septembril 2012 a. Sillamäe Gümnaasiumis õpivad ainult 10‐12 klassi õpilased.

Koolis töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajad. Vähemalt 60% kursuste õppekeeleks on eesti keel. Sillamäe Gümnaasium teeb koostööd kõrgkoolidega (TTÜ Virumaa Kolledž, TÜ Narva Kolledž), et pakkuda õpilastele kaasaaegseid õpitingimusi. Koostöös kõrgkoolidega pakutakse õpilastele hulgalisielt valikkursusi.

Õppimine mittestatsionaarses õppevormis

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on vastavalt põhimäärusele võimalik lisaks statsionaarsele õppevormile 2013/2014 õppeaastal õppida ka mittestatsionaarses õppevormis.

Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes:
-on loodud põhikooli lõpetanud noortele võimalus keskhariduse omandamiseks
-omandavad õppijad haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele.

Lehed