JUUBELIBALL

KEVAD

TALV

previous next

TOREDAT ISADEPÄEVA!

Eesti keel

9.novembril on ISADEPÄEV!

Igale ühele meist on tähtis EMA kõrval ka ISA!

Isa on eeskuju, isa on turvalisuse tagaja, isa on pere toitja, isa on sõber. Isa on sageli range, aga ta käitub vahel ka kui poiss:).

Soovime kõikidele ISADELE head tervist! Rõõmustame teda oma tublidusega. Isad tahavad meie üle uhked olla. Pole midagi toredamat kui oma laste üle uhkust tundev isa.

Üks hea artikkel isadest:

Töövarjupäev Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Gümnasist, mine 20.novembril töövarjuks!
Töövarjupäev on Sinu võimalus:

  •  tutvuda oma tuleviku ameti esindaja igapäevatööga;
  • määratleda oskused ja isiksuse omadused, mis on vajalikud tööalase edu saavutamiseks tulevikus;
  • näha ja tunnetada reaalset töökeskkonda;
  • saada teada, millised on tööandjate ootused;
  • luua kontakte ja suhelda inimestega, kes arendavad meie ettevõtlust ja ühiskonda.

Algas uus kooliveerand

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis algas 27.oktoobril taas tore kooliaeg. II veerandi esimene koolinädal on temaatiline - TERVISENÄDAL!

Kooli Tervisenõukogu otsustas korraldada tervisenädala, mille raames tutvustatakse mitmeid tervisevaldkonna elukutseid ja ameteid (karjääriõpetuses), samuti kohtutakse meditsiinivaldkonna töötajate - arstide ja spetsialistidega (inimeseõpetus).

Tähtsustatakse terveid eluviise (väärtuskasvatus)  ja propageeritakse puta ja tervisliku keskkonna hoidmist (vahetusjalatsid!).

Gümnaasiumi töökorraldus koolivaheajal

Eesti keel

Kantselei avatud kl E-K kl 9-15

Esmaspäeval 20.oktoobril

  • kl 10-11.30 õpetajate koolitus "Õppekäikude korraldamine"
  • kl 12.15-14.30 õpetaja koolitus "Õpilase arengut toetav hindamine"

Teisipäeval 21.oktoobril

  • kl 10-11.30 Õppenõukogu koosolek
  • kl 12.15-14.00 Õpetajate koolitus "Klassijuhataja koostöö"
  • kl 16.00- 17.30 ÜMARLAUD: õppe- ja kasvatustöö küsimused. Osalevad lastevanemate esindajad, õpetajad, õpilasesindus ja juhtkond.

Kolmapäeval 22.oktoobril

Lehed