8. Noorteball

Jõulukohvik

Reaalainete nädal

previous next

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad harivad ennast pidevalt

Eesti keel

Eelmisel nädalal käis meie õpetaja Margit Karina-Tarassova filmi - j a meediakonverentsil Tallinna Ülikoolis.

Filmi ja meedia kasutamine õppetegevuses

Margit Karina-Tarassova, 13.01.2019
Rahvusvaheline konverents „ Film ja meedia õppetöös – Raamist välja!"
Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad osalevad aktiivselt enesetäiendamiskoolitustel. 10.- 11. jaanuaril toimus Tallinna Ülikoolis ja Eesti Filmimuuseumis rahvusvaheline konverents „ Film ja meedia õppetöös – Raamist välja!"

Lõppes II õppeveerand

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis lõppes 21.detsembril selle õppeaasta II õppeveerand. Esimesel poolaastal toimus nii mõndagi huvitavat nii traditsioonilistes õppetundides kui ka väljaspool klassiruumi. Toimusid spordipäev, õpetajate päev, 10ndike gümnasistiks pühitsemine, olümpiaadid, õppekäigud ülikoolidesse, ainenädalad, kodanikupäeva täistamine, jõululaat jne. Alustasime valmistumist järjekorras juba VI noorteballiks.

Suurim muudatus võrreldes eelmiste aastatega oli üleminek 75-minutilistele õppetundidele, millele lisandus iseseisev töö väljaspool õppetundi. Õpilaste ja õpetajate tagasiside selle muudatuse osas on aga positiivne.

Sillamäe Gümnaasium kavatseb ühineda Liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga ja sellel teemal on meil plaanis rajada koolimajja siseterviserada, praktiseerida liikumist ka õppetundides ja pöörata suuremat tähelepanu meie tervisele.

Loodan, et kõigil lõppes I poolaasta edukalt ja koolivaheajal saame puhata. Õpetajad tulevad taas tööle 3.jaanuaril ning 4.jaanuaril korraldame juba kolmandat korda õpetajate kogemuste jagamise konverentsi.

Õpilastega kohtume taas 7.jaanuaril. Uuel veerandil on tulemas taas uued valikkursused, registreerimine riigieksamitele, jätkame olümpiaadidega. 31.jaanuaril tähistame gümnaasiumi 7.sünnipäeva traditsioonilise noorteballiga.

Arno Kaseniit

direktor

Olümpiaadid Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Olümpiaadid ja konkursid on üks osa õppetööst. Õpilased õpivad olümpiaadidel osaledes mõtlema, meenutama ja välja mõtlema. 

Sel aastal on toimunud juba olümpiaadid matemaatika, füüsikas, inglise keeles. Ees on ootamas olümpiaadid loodusainetes ja kunstis.

Soovin edu meie õpilastele , ja jaksu meie õpetajatele!

Uus nädal Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

II õppeveerand on alanud väga intensiivse õppimise tähe all. Lisaks õppetundidele toimuvad ka üritused, mis avardavad silmaringi või annavad võimaluse oma teadmisi-oskusi rakendada. Eelmisel nädalal toimusid külalistunnid. Meie õpilastega kohtusid teisipäeval Euroopa Parlamendi liige Yana Toom ja neljapäeval andis ühiskonnaõpetuse tundi Riigikogu liige Eevi Paasmäe. Meie õpilased Diana Malinina ja Aleksei Tregubov tulid tagasi Eesti Väitlusseltsi poolt korraldatud välisreisilt Kreekasse. Viis õpilast osalesid Narva Kolledzis Maarja Lõhmuse poolt korraldatud meediakoolitusel.

Lehed