Gümnaasiumi õppekava ja õppesuunad

Sillamäe Gümnaasium - õpilased valivad meid!

Õppevormid:
• STATSIONAARNE ÕPE
• MITTESTATSIONAARNE ÕPE

Õppekeel: eesti keel
• 60 % kursustest saab õpilane õppida eesti keeles ja 40% vene keeles.