Õppetoolid ja koordinaatorid

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajate koostöö on korraldatud õppeainete ja ainevaldkondade põhise koostöö põhimõttel õppetoolides ja töörühmades.

Õppetoolidevahelist koostööd koordineerib gümnaasiumi Metoodikanõukogu:

Ees-ja perekonnanimi Amet Kontaktandmed
Irina Ivanova

Keemia, bioloogia, looduseõppesuuna juht

irina.ivanova@sillamaegymn.edu.ee
Margit Karina-Tarassova Eesti keel, humanitaarõppesuuna juht margit.karina@sillamaegymn.edu.ee
Irina Suvorova Matemaatika, reaalainete õppesuuna juht irina.suvorova@sillamaegymn.edu.ee
Galina Šutikova Eesti keel, tavaõpe õpilasnõustaja galina.shutikova@sillamaegymn.edu.ee
Sergei Varankin Informaatika, matemaatika ja IT-õppetooli juht sergei.varankin@sillamaegymn.edu.ee

Julia Proimina

Inglise keel, keelte- ja sotsiaalainete õppetooli juht

julia.proimina@sillamaegymn.edu.ee

Julia Zahharova

Geograafia, eesti keel, uurimistöö alused

julia.zahharova@sillamaegymn.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 


Õppetool
on ainevaldkonna õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on

  • toetada õpetajate professionaalset  arengut,
  • edendada ainevaldkonna  õpetajate metoodikaalast koostööd ning
  • toetada õpilaste huvi ainevaldkonna kursuste õppimise vastu.

Õppetoolide tegutsemise kord on siin

ÕPPETOOLIDE JA ÕPPESUUNDADE JUHID JA KOORDINAATORID:

Õppesuunajuhid ja õpilasnõustajad:  
Loodusõppesuund Irina Ivanova
Humanitaarõppesuund Margit Karina-Tarassova
Reaalõppesuund Irina Suvorova
Tavaõpe Galina Shutikova
Õppetoolidejuhid:  
Matemaatika ja IT-õppetool Sergei Varankin
Loodusainete õppetool Julia Zahharova
Keelte- ja sotsiaalainete õppetool Julia Proimina
Valdkondade koordinaatorid:  
Karjäärikoordinaator ja tervisekoordinaator Galina Stolova
Sporditöö koordinaator Dmitri Vinogradov