Õppetoolid ja koordinaatorid

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajate koostöö on korraldatud õppeainete ja ainevaldkondade põhise koostöö põhimõttel õppetoolides ja töörühmades.

Õppetoolidevahelist koostööd koordineerib gümnaasiumi Metoodikanõukogu:

Ees-ja perekonnanimi Amet Kontaktandmed
Marina Hramtsova

õppealajuhataja

 marina.hramtsova@sillamaegymn.edu.ee
Irina Ivanova

keemia ja bioloogia ainete õpetaja, looduse õppesuuna juht

irina.ivanova@sillamaegymn.edu.ee
Margit Karina-Tarassova eesti keele kui teise keele õpetaja, humanitaarõppesuuna juht margit.karina@sillamaegymn.edu.ee
Irina Suvorova matemaatika õpetaja, reaalainete õppesuuna juht irina.suvorova@sillamaegymn.edu.ee
Galina Šutikova eesti keele kui teise keele õpetaja, karjäärikoordinaator galina.shutikova@sillamaegymn.edu.ee
Sergei Varankin informaatika õpetaja,  matemaatika ja IT-õppetooli juht sergei.varankin@sillamaegymn.edu.ee

Yulia Ovchinnikova

inglise keele õpetaja, inglise keele aineühenduse juht

julia.ovchinnikova@sillamaegymn.edu.ee

Marina Orikova sotsiaalainete õppetooli juht marina.orikova@sillamaegymn.edu.ee

Natalja Tsehhomova

eesti keele kui teise keele õpetaja, õppenõustaja, HEV koordinaator natalja.tsehhomova@sillamaegymn.edu.ee

Julia Zahharova

geograafia, eesti keele ja uurimistöö alused õpetaja, loodusainete õppetooli juht

julia.zahharova@sillamaegymn.edu.ee

 

Õppetool on ainevaldkonna õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on

  • toetada õpetajate professionaalset  arengut,
  • edendada ainevaldkonna  õpetajate metoodikaalast koostööd ning
  • toetada õpilaste huvi ainevaldkonna kursuste õppimise vastu.

Õppetoolide tegutsemise kord on siin

ÕPPETOOLIDE JA ÕPPESUUNDADE JUHID JA KOORDINAATORID:

Õppesuunajuhid ja õpilasnõustajad:  Nimi, perekonnanimi
Loodusõppesuund Irina Ivanova
Humanitaarõppesuund Margit Karina-Tarassova
Reaalõppesuund Irina Suvorova
   
Õppetoolide juhid:  
Matemaatika ja IT-õppetool Sergei Varankin
Loodusainete õppetool Julia Zahharova
Inglise keele õpetajate aineühendus Julia Ovchinnikova
Eesti keele kui teise keele õpetajate aineühendus Jelena Rjazanova
Sotsiaalainete õppetool Marina Orikova
Valdkondade koordinaatorid:  
Ettevõtliku kooli koordinaatorid

Airi-Kairi Kaasik, üldkoordinaator ja ettevõtlike õpilaste koordinaator;

Anne Meldre, ettevõtlike õpetajate koordinaator

Karjäärikoordinaator  Galina Šutikova
Sporditöö koordinaator Dmitri Vinogradov
HEV-koordinaator Natalja Tsehhomova