Päevakava

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI

PÄEVAKAVA

2019/2020 õa

I Õppetunnid

 • Õppetunni arvestuslik kestus on 45 min. Tunnid võivad toimuda 70-75-minutilistena klassis, millele lisandub arvestusliklt 10-15-minutiline õpetaja poolt juhendatud iseseisev õppimine väljaspool õppeklassi.
 • Õppetunnid toimuvad vastavalt kinnitatud kursuste jaotuskavale ja tundide ajakavale (tunniplaan).

Tund

Tundide ajad

Kestus

0.

08.00-08.45

45

1.

08.45-10.00

75

2.

10.15-11.30

75

3.

12.00-12.45

45

4.

12.55-14.05

70

5.

14.15-15.25

70

6.

15.35-16.20

45

 • Õppekäigud, projektitöö, uurimistööde koostamine ja kaitsmine võivad toimuda õppepäevadel vastavalt kinnitatud kavale.
 • Külalistunnid toimuvad õpetaja ainetunni ajal,
 • Ülekoolilised üritused toimuvad vastavalt kinnitatud ürituse kavale.

 II Tugisüsteemi teenused

 • Tugisüsteem töötab vastavalt tugisüsteemis osalevate töötajate töögraafikutele ja kokkulepetele õpilastega.
 • Õpetajate konsultatsioonid toimuvad kinnitatud graafiku järgi,
  b) erispetsialistide konsultatsioonid (vastavalt vastuvõtuaegadele ja/või kokkulepetele),
  c) koordinaatorite konsultatsioonid (karjäärispetsialist) toimuvad vastavalt koordinaatori tööajale ja kokkuleppele.

III Õppekavaväline tegevus

 • Õppekavaväline tegevus on korraldatud huvitegevuse valdkonna üritustena (konkursid, võistlused, kontserdid jms) ja need viiakse läbi reeglina peale õppetunde.
 • Huviringide töö toimub vastavalt huviringide graafikule.
 • Juhtkonna ja spetsialistide vastuvõtt toimub vastavalt vastuvõtuaegadele või kokkuleppel juhtkonna liikme või spetsialistiga.

 

IV  Kooli haldus ja teenused

 • Koolimaja avatakse kl 08.00 ja suletakse kl 17.00.
 • Garderoob töötab kl 08.00-17.00
 • Kantselei on avatud kl 09.00-15.00 (tel.3929047, 57494708).
 • Söökla ja puhvet töötab kl 08.10-15.00.
 • Raamatukogu töötab: 08.30-15.30 (ruum 2.17).
 • Meditsiiniõe vastuvõtt: E,T,N,R 12.00-14.00 (ruum 3.9).