Robootika ring

 

Projekti nimi: „Ida-Viru Kirdepiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine"

ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekti Raames Sillamäe Gümnaasiumil tegutseb “Robootika” ring