Sillamäe Gümnaasiumi 2023/24 õa vastuvõtu info

 

Hea põhikooli lõpetaja!

Kui Sa soovid jätkata õpinguid Sillamäe Gümnaasiumis, pöördu julgelt meie poole. Gümnaasium toetab õpilaste soovi õppida, toetab õpilase igakülgset arengut luues soodsad õppimistingimused. 1.septembrist 2023.a on Sillamäe Gümnaasium riigigümnaasium, mis on tähendab kõrgeid kvaliteedistandardeid õppekeskkonnale ja veelgi pühendunumat õpetajaskonna tööd õpilaste arendamisel. Alates 1.septembrist asume uuel aadressil Tallinna mnt 13, Sillamäe.

Sillamäe Gümnaasiumisse vastuvõtu tingimused ja kord

Kuidas toimub gümnaasiumisse vastuvõtu protsess:

  • Kõigepealt palume täita registreerimisankeet.
  • Peale registreerimisankeedi esitamist kutsutakse Teid vestlusele.
  • Peale vestlust tuleb kandideerijal sooritada sisseastumistest.
  • Kandideerija vanem esitab õpilase gümnaasiumisse vastuvõtu taotluse (pdf) (võimalik nii digitaalselt allkirjastatuna kui ka paberkandjal).
  • Koos vanema taotlusega tuleb esitada põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Kõiki sisseastumise aspekte (kriteeriume) hindab gümnaasiumi vastuvõtukomisjon.

Vastuvõtukomisjoni poolt suhtleb kandideerijate ja vanematega vastuvõtu sekretär, kes teavitab kandideerijaid vajalikest toimingutest ja tulemustest.

Kandideerijad ja gümnaasium suhtlevad nii telefoni teel tel 3929047 või e-posti teel aadressilt sisseasteumine@sillamaegymn.edu.ee

Õpilaste nimekiri kinnitatakse lõplikult 30.augustil ja õpilased kantakse gümnaasiumi õpilaste nimekirja EHISes direktori käskkirja alusel 01.09.2023.aastal.

Vastuvõtul nõutavad dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (lapse ja vanema)
  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • pildid (3x4)
  • immuniseerimise pass
  • tervisetõend perearstilt

Sillamäe Gümnaasiumi õppesuundade ja õppemoodulite tutvustusi loe siit.

Enne gümnaasiumisse õppima asumist peab õpilane (ja soovitavalt ka lapsevanem) tutvuma gümnaasiumi kodukorraga.

Täiendav info: e-post sisseastumine@sillamaegymn.edu.ee , tel: 5749 4708.

Vaata Sillamäe Gümnaasiumi direktori intervjuud ESN-ile siin

Eesti keel