HOOLEKOGU

Sillamäe Gümnaasium on alates 1.09.2023 riigigümnaasium, kelle kooli pidaja on Haridus- ja Teadusministeerium. Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitas 16.10.2023.a Haridus- ja teadusministri volitusel üldhariduskoolide osakonna riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal. Vt kinnitatud hoolekogu koosseisu siin 

Hoolekogu tegutseb vastavalt Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 vastu võetud määrusele nr 6 (uuendatud 01.01.2019) Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.


Ees- ja perekonnanimi Kontaktadmed
Svetlana Kemova
õpilaste esindaja
 svetlana.kemova.sg@gmail.com
Maria Kashnova
vilistlaste esindaja
 kashnovamaria228@gmail.com
Jelizaveta Ivanova
õppenõukogu esindaja
 jelizaveta.ivanova@sillamaegymn.edu.ee
Maria Popova
lapsevanemate esindaja
 m.rikkijeva@gmail.com
Jekaterina Nagovitsõna
lapsevanemate esindaja
 nagovitsona@gmail.com
Anneli Rants
kooli toetava organisatsiooni esindaja, Sillamäe Linnavalitsus
 anneli.rants@sillamae.ee
Hille Ilves
kooli pidaja esindaja, Haridus- ja teadusministeerium
 Hille.Ilves@hm.ee