Meediaprojekt „Valikuvõimalus“

Sillamäe Gümnaasiumi üheks  suunaks on aktiivne osalemine  erinevates  projektides, mis  rikastavad silmaringi ja teevad õppetöö huvitavamaks.  Rahastamist on leidnud SG järjekordne projekt „Valikuvõimalus“.  Seekord on toetajaks Integratsiooni Sihtasutus ja Tartu Ülikool. Projekti eesmärgiks on arendada õpilaste võimekust enda jaoks vajalikku informatsiooni analüüsida, meediasõnumeid kriitiliselt interpreteerida ja ise meediasisu luua.  Noored õpivad tegema praktilist intervjuud, reportaaži, koostama uudiseid. Üheks projekti tingimuseks on, et seda tehakse professionaalse  juhendaja käe all. Lahkelt oli nõus noori juhendama Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus. 

Esimene kohtumine toimus 26.septembril Sillamäe Gümnaasiumis. 6 akadeemilise tunni jooksul  tutvusid 13 Sillamäe Gümnaasiumi noort ajakirjanduse alustega, õppisid esinemisoskust, tegid praktilisi töid.

Teine etapp toimub 17. -18.  oktoobril Tartu Ülikoolis, kus loengud jätkuvad ja noored esitavad  kodutöö.  Ülesandeks on   valmistada ette väike oma telesaade teemal: huvitava inimese portree. Kahepäevane õppereis tõotab tulla põnev!  Huvitavad loengud, TÜ valge saali külastamine, ekskursioonid, ööbimine Võrumaal, looduskaunis  Ala – Rõuges.  18.oktoobril  ootab meie õpilasi Võru  Gümnaasium.

Võru Gümnaasiumis toimub ühisarutlus teemal: „Mida tahavad noored?“  Ühtlasi tuleb sellest ka esimene Sillamäe Gümnaasiumi  telestuudio  saade. Soovime  osalejatele jõudu koduülesande täitmisel ja huvitavaid väljakutseid  meediaõpinguis.

Margit Karina- Tarassova