Sillamäe Gümnaasiumi 10ndikest said gümnasistid

Gümnaasiumi koolipere ühtsustunnet tugevdavad traditsioonid ja ühistegevused. Üheks oluliseks traditsiooniks on saanud 10ndike gümnasistideks pühitsemine. Esimene õppeperiood lõppeski toreda koolipäevaga, mis oli 10ndike jaoks korraldatud haigla stiilis. Päev läbi 10ndike põhjalikku uurimist, analüüse ja vaatlemist päädis lõbusa kontsert-konkursiga koolipäeva lõpus. 11ndate klasside õpilased pühitsesid 10ndikud gümnasistideks. Iga 10ndik sai ametliku "diagnoosi" ja vajalikud "ravisoovitused" kolmeks aastaks gümnaasiumis.

Jaksu, teile, 10ndikud gümnaasiumitee edukal läbimisel!