Sillamäe Gümnaasiumis algas kodanikupäeva tähistamiseks sotsiaalainete teemanädal

Traditsiooniliselt korraldab Sillamäe Gümnaasiumi sotsiaalainete õppetool ainevaldkonna teemanädala. Ühtlasi pööratakse sel nädalal erilist tähelepanu sotsiaalsete pädevuste arendamisele ja  läbivale teemale "Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus". Teemanädalal korraldatakse erinevates ainetundides arutelusid ja debatte. Osaletakse esseekonkursil, tehaks ühiskonnaõpetuse viktoriini ja genereeritakse ideid, kuidas võiks kulutada Sillamäe linna ja Sillamäe Gümnaasiumi eelarvet.

Kulminatsiooniks kujuneb Aasta gümnasisti valimine.