Füüsika kooliolümpiaadi tulemused

Sillamäe Gümnaasium pöörab suurt tähelepanu andekate õpilaste arendamisel. Traditsiooniliselt korraldatakse aineolõmpiaade, konkursse, projekte, milles osalejad saavad ennast veelgi rohkem arendada ja oma teadmisi süvendada. 21.novembril toimus gümnaasiumi Matemaatika ja reaalainete õppetooli korraldusel füüsika kooliolümpiaad. 

Tulemused on siin

 

Olümpiaadi tulemused: 
 
10.kl
I koht - Niina Solopajeva
II koht - Liidia Danilov, Nikita Budovey
III koht - Diana Ignatenko

11. kl
I koht - Aleksei Tregubov
II koht -Daniil Aleksejev

12.kl
II koht - Vadim Solovjov
III koht - Jana Kulikova
 
Tublid! Õnnitleme!
 
õpetaja Marina Aleksejeva