Kirjalike tööde vormistamine

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased vormistavad kirjalikud tööd vastavalt koolis kehtivatele vormistusnõuetele.

Kirjalikud tööd vormistatakse arvutitrükis.

Levinumad kirjalikud tööd on essee, esitlus, referaat, uurimistöö jt.

Kirjalike tööde vormistamise juhend on siin