Reaalainete nädal

Sillamäe Gümnaasiumide õppetoolid ja õppesuunad korraldavad tradistsiooniliselt ainete teemanädalaid. Seekord on teemanädala ainetesk matemaatika, informaatika ja keemia. Reaalainete nädala korraldajad on matemaatika ja informaatika (MIT) õppetooli juht Sergei Varankin, reaalõppesuuna juht ja matemaatikaõpetaja Irina Suvorova, teised matemaatikaõpetajad ja keemiaõpetaja.