Keemia-Matemaatika turniir

Sillamäe Gümnaasiumis toimus 23. jaanuaril  reaalainete teemanädala raames Keemia-Matemaatika turniir. Turniir toimus klassimeeskondade vahel. Õpilased jagati rühmadesse - igas meeskonnas oli 3 õpilast. Kokku oli 5 meeskonda. Õpilased lahendasid kiiresti ja hea meelega erinevaid ülesandeid.

Samuti olid vaatajate jaoks mõned tegevused žurii poolt. Sel ajal, kui osalejad lahendasid ülesandeid, teistel õpilastel oli võimalus ka vastata huvitavatele küsimustele, mis olid seotud keemia- ja matemaatikaga.

Vastamisel arvestati vastamise kiirust ja vastuse õigsust. Pausi ajal luges zürii punkte kokku. Üritus meeldis osalejatele väga ja õnnestus igati.