Õppeprojektid ja ainenädalad

Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas on kirjeldatud lisaks ainekursustele ka üldpädevuste kujundamise võimalusi. Üheks oluliseks ainete lõimumise ja üldpädevuste arendamise viisiks on aine- või teemanädalate korraldamine. Nendel nädalatel toimuvad teemakohased tegevused nii ainetundides kui ka vahetundides ja samuti projektõppe vormis.

Siin lehel on kajastatud ja loetletud meie gümnaasiumi üldpädevuste ja ainenädalaid

 

2019/2020 õppeaasta teemanädalad

__________________________________________________________________________

2018/2019 õppeaasta teemanädalad

__________________________________________________________________________

2017/2018 õppeaasta teemanädalad