HUVITEGEVUS JA HUVIRINGID

Sillamäe Gümnaasiumi huvitegevus toetab õpilaste arendamist ja on gümnaasiumi õppekava osa.

Huvitegevust koordineerib gümnaasiumi üldpädevuste koordinaator.

Sillamäe Gümnaasiumis tegutsevad 2022/2023 õa huviringid

  • Robootika ringjuhendaja õp Sergei Varankin
  • Huvitava keemia ring, juhendaja õp Irina Ivanova