Õppekäik Eesti Maaülikooli

Sillamäe Gümnaasium teeb juba kooli asutamisest 2012.a koostööd Eesti kõrgkoolidega. Meil on head koostöösuhted TTÜ Virumaa Kolledziga, TÜ Narva Kolledziga ,Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga. Juba teist aastat järjest said gümnaasiumi õpilased osaleda õppepäeval Eesti Maaülikoolis. Seekordne õppekäik sai teoks terviseõpetuse kursuse raames. Külastasime nii Eesti Maaülikooli kui ka Tartu Ülikooli.  Õppepäeval oli kavas mitmed huvitavad loengud, praktilised töötoad ja kohtumised tudengitega.

Eriti trore oli 28. veebruaril toimunud õppekäigul kohtumine Aleksandr Semjonoviga, kes on kliinilise veterinaarmeditsiini osakonna juhataja, lektor, anestesioloog ja metsa- ja eksootiliste loomade intensiivravi kliiniku kirurg.

Kogu päeva veetis A. Semjonov meiega ülikooli ruumides, rääkides ja näidates meile auditooriume, mis on hästi varustatud arvutite ja mikroskoopidega. Me käisime isegi keemia laboratooriumis ja histoloogia kabinetis.

Meie õpilastel oli palju küsida ja kõikidele küsimustele saadi ka vastused. Sel õppepäeval tutvusid õpilased veterinaararsti elukutsega. Vaatasid, kuidas on sisustatud kliinik loomade raviks, imestasid loomade taastusraviks sisustatud spordisaali üle, viibisid kirurgia osakonnas, said teada, et loom on ilma peremeheta rahulikum ja arukam.

Huvitav ja õpetlik oli ka Tartu Ülikooli Anatoomia osakonna külastamine. Räägiti, miks on eksponaatide luud nii valged, õpilasi õpetati tegema "kirurgi sõlme", samuti said nad teada, kuidas röntgeniaparaat aitab diagnoosida väikest koera ja suurt hobust. Tutvuti paljude jaoks uue märksõnaga „ BIOLOOGILINE OHT“ ja saadi teada, et tuberkuloosi ei põe ainult inimesed vaid ka loomad.

Kokkuvõtteks, veenduti, et õppida on vaja veelgi rohkem ja paremini, et avaneks võimalus jätkata õpinguid Eesti Maaülikoolis.Hiljem aga võiks tagasi tulla kodulinna Sillamäele. Et üks tähtis töö võiks olla ka loomade ravimine. Parem muidugi kui nad üldse ei haigestuks.

Meie õpilased on väga tänulikud võimaluse eest õppida tundma loodusvaldkonda ja tehnoloogiat ka väljaspool kooli, eriti aga kõrgkoolide laborites ja loengusaalides. Aitäh Eesti Maaülikoolile ja Tartu Ülikoolile.

Galina Stolova

terviseõpetuse ja bioloogia kursuse õpetaja