Sillamäe Gümnasistid avalikul arutelul “1917. aasta hoiatused”

16. novembril  korraldas Eesti Mälu Instituut  koostöös noorteühingu Avatud Vabariik Narva muuseumis venekeelse arutelu 1917. aasta oktoobri riigipöördest ja selle mõjust Eestile. Esines  Eesti Kunstiakadeemia ajalooprofessor David Vseviov ning ajaloolane, portaali rus.Edasi.org peatoimetaja Ivan Lavrentjev. Üritus oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastale. Käsitleti  järgmisi küsimusi:

- Milliseid loosungeid ja ideoloogilisi võtteid kasutasid bolševistliku riigipöörde teostajad ning kuidas paistis välja  nende tegevus Euroopas?

– Kuidas ja kelle suhtes toimus punaterror, mida bolševikud rakendasid oma võimu juurutamise nimel ning milliseid õigustusi selleks kasutati? Millise jälje see jättis ühiskondadele, kes terrori üle elasid?

– Miks riigipöörde epitsentrile nii lähedal asunud Eesti rahvas, kelle seas oli küllaltki palju sotsialistliku liikumise pooldajaid, ei heitnud bolševikega ühte, vaid valis lõppkokkuvõttes demokraatliku iseseisva vabariigi?

Narva muuseumi suur saal oli noori puupüsti täis. Kuulati huviga ja oli võimalus väidelda. Toimus interaktiivne viktoriin. Esikoha ja parima ajaloo tundja tiitli saavutas Sillamäe Gümnaasiumi 12.klassi õpilane Eduard  Rachinskiy. Kena oli ka tasuta ekskursioon ja ühine lõunasöök. Täname korraldajaid!

Margit Karina - Tarassova