Sillamäe Gümnaasiumi söökla seinamaali ideekonkurss

Sillamäe Gümnaasium kuulutab välja ideekonkursi, et leida sobivaim seinamaaling sööklasse.

 

Konkursi eesmärk on leida kunstiteose ideelahend, mis sobitub kooli väärtuste ja isikupäraga. Loodav seinamaaling hakkab paiknema koolisöökla seinal. Ideelahend peab olema teostatav maalitehnikas.

 

Konkursil saavad osaleda kõik Sillamäe Gümnaasiumi õpilased ja töötajad, kes on tähtajaks esitanud teose ideekavandi. Ühe osaleja esitatavate kavandite arvu ei piirata.

 

Parim kavand otsustatakse mitmeetapilise hääletamise teel – kõik õpilased, kõik töötajad, kooli juhtkond. Lõpliku otsustuse teeb žürii. Parima kavandi autorit tunnustatakse.

 

Võitja töö maalitakse koolisöökla seinale. Kavandite esitamise tähtaeg on 12. november 2019 kell 12.00.

Lisainfo: huvijuht-üldpädevuste koordinaator Airi Kaasik