Kõrgkoolidesse sisseastumise info

Allolevatelt linkidel leiad informatsiooni sisseastumistingimuste kohta Eesti kõrgkoolides nii bakalaureuseõppes kui ka rakenduskõrghariduses.

 

Ülikoolid:

 

 • Tartu Ülikool

https://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad

 

 • Tallinna Tehnikaülikool

https://taltech.ee/sisseastuja/bakalaureuseoppe-vastuvott

 

 • Tallinna Ülikool

https://www.tlu.ee/bakalaureuseope

 

 • Eesti Maaülikool

http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/

 

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

https://eamt.ee/bakalaureuseope/

 

 • Eesti Kunstiakadeemia

https://www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope/avalduse-esitamine/

 

Rakenduskõrgkoolid:

 

 • Eesti Lennuakadeemia

https://lennuakadeemia.ee/sisseastumine/sisseastumistingimused

 

 • Sisekaitseakadeemia

https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo

 

 • Tallinna Tehnikakõrgkool

https://www.tktk.ee/sisseastujale/vastuvotukord/vastuvott-2020

 

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

https://ttk.ee/et/vastuvott

 

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool

https://www.nooruse.ee/et/sisseastumine/vastuvotutingimused

 

 • Kaitseväe Akadeemia

https://www.kvak.ee/rakenduskorgharidus/

 

 • Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas

https://pallasart.ee/sisseastumine/

 

Erarakenduskõrgkool:

 

 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

https://www.eek.ee/?pg=2397&hr=rk&av=avaldus