Peresõbralik tööandja

Alates 02.maist 2017.a osales Sillamäe Gümnaasium üleriiklikus programmis “Peresõbralik Tööandja“. Selles programmis osalesid paljud eesrindlikud Eesti organisatsioonid ja ettevõtted. Olime üldhariduskoolidest esimene ja ainuke, kes selles programmis osales. Peresõbraliku tööandjaprogrammi mudel sisaldab 153 erinevat meedet. Mudelis on kokku 13 erinevat kategooriat. Iga tööandja pidi programmis osalemiseks ja tulemuste saavutamiseks fikseerima kindla arvu kategooriaid, mille tase viiakse programmis osalemise jooksul lõpphindamisel taotletavale tasemele.

 

Miks just meie gümnaasium on peresõbralik tööandja?

 

 Meie kollektiivis töötavad sõbralikud inimesed, kes alati toetavad üksteist, jagavad kogemusi, tähistavad koos tähtpäevi, jagavad kogemusi ja toetavad uusi töötajaid. Meie töötajatel on turvalised võimalused oma arvamuse avaldamiseks tööga rahuolu kohta, teha ettepanekuid selle kohta, kuidas tööandja saaks enam arvesse võtta töötaja heaolu, kuidas ühitada töö- ja pereelu.

 Meie kollektiivis on loodud oma traditsioonid - sünnipäevade tähistamine, ühisüritused koos pereliikmetega (Jõulude tähistamine, spordiüritused nt Sillamäe Treppide Jooks jne).

Aasta alguses või aasta lõpus toimub töötajate lastele ja lastelastele „Talvine pidu“. Meie tööandja pakub lisaks töötajatele täiendavaid puhkusepäevi/perepäevi. Töötajal on võimalus parandada oma tervist, käia tasuta treeningutel. 2018.a. töötajate lapsed käisid tasuta etendusel „Masa ja Karu“. Tervisenõukogu planeerib üritusi, kuhu kustutakse ka pereliikmeid. Meie tööandja tunnustab oma töötajaid ja ka nende pereliikmeid oluliste sündmuste puhul (nt lapse sünd ja muud).

 

Meie kollektiivis alati jagatakse maksimaalselt infot kõigi töötajatega. Igaühel on loodud võimalused ennast arendada, meil toimuvad tööandajaga arenguveslused. Oleme uhked, et 17.oktoobril 2019.a. Sillamäe Gümnaasiumile anti üle „Peresõbraliku tööandja pronksmärgis“

Sotsiaalminister Tanel Kiik, Arno Kaseniit, Riina Solman.