Tööpakkumised 2023/2024

Sillamäe Gümnaasium - peresõbralik tööandja, hea töö- ja arengukeskkond nii töötajatele kui õpilastele!

Alates 1.september 2023- RIIGIGÜMNAASIUM!

Meie põhiväärtused

 • pühendumine, vastutusvõime, koostöö ja avatus, omanäolisus, loovus ja areng,
 • sõbralikkus, ühiskonnale avatus, tihe koostöö kogukonnaga,
 • aktiivsus, mitmekesine omavaheline ja kooliväline suhtlemine,
 • väärtustame õpilaste-õpetajate vahelist usalduslikkust ja koostööd.

Seoses gümnaasiumi õpilaste arvu kasvuga ja vajadusega suurendada eestikeelsete kursuste mahtu vajame oma meeskonda motiveeritud ja professionaalseid spetsialiste/pedagooge

SILLAMÄE GÜMNAASIUM PAKUB TÖÖD 2023/2024 õppeaastal järgmistel ametikohtadel:

NB! Tähtaega on pikendatud!

Aktiivsed konkursid

Kandideerimisaeg lõppenud

 • Valikkursuse Suhtlemispsühholoogia õpetaja 
 • Prantsuse või saksa keele õpetaja 
 • Õpikeskuse koordinaator 
 • Majanduse ja ettevõtluse valikkursuste õpetaja
 • Matemaatikaõpetaja (vajalik eesti keele oskus)

Edukalt lõppenud konkursid

 • Õppejuht (konkurss edukalt lõppenud)
 • Huvijuht (vajalik eesti keele oskus) (konkurss edukalt lõppenud)
 • Inglise keele õpetaja (kandideerimisaeg lõppenud)
 • Õpioskuste valikkursuse õpetaja (konkurss edukalt lõppenud)
 • Riigikaitse valikkursuse õpetaja (konkurss edukalt lõppenud)
 • Bioloogiaõpetaja (konkurss edukalt lõppenud)

Palume kandidaadil saata e-posti teel:

 • avaldus,
 • CV,
 • motivatsioonikiri,
 • haridust või kutset tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinnete leht)

e-posti aadressil silgymnpersonal@gmail.com
Täiendav info tel 53363381 (direktor).