Mittestatsionaarne õpe

MITTESTATSIONAARNE ÕPPEVORM

Kui koolitee on jäänud mingil põhjusel pooleli, aga nüüd on tekkinud soov edasi liikuda, siis tule õppima mittestatsionaarsesse õppesse.

Mittestatsionaarses õppevormis õppimise võimalus on loodud eelkõige täiskasvanutele (üle 17.a) õppuritele, kellel on pooleli jäänud keskhariduse omandamine.

 Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. Õppetundide hulka arvatakse ka õpilase arengut toetavate erinevate teenuste osutamise aeg, näiteks karjäärinõustamine.

Mittestatsionaarses õppes tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 24 õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta. 

 

GÜMNAASIUMISSE VASTUVÕTT

Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub alates 1.juunist kuni 27.augustini; gümnaasiumi eksterniks võetakse vastu kuni 1. oktoobrini jooksval kalendriaastal.

Vastuvõtul gümnaasiumisse vestleb õpilaskandidaadiga õppealajuhataja ja mittestatsionaarse õppe osakonna juhataja, kes määratlevad õppekoormuse õpilase huvidest ja võimalustest lähtuvalt.

 

GÜMNAASIUMI ASTUMISEL NÕUTAVAD DOKUMENDID

Esitab gümnaasiumisse vastuvõtu taotluse (võimalik nii digitaalselt allkirjastatuna kui ka paberkandjal).

Esitab õpilane dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (lapse ja vanema)
  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • pildid (3x4)
  • immuniseerimise pass
  • tervisetõend perearstilt

Enne gümnaasiumisse õppima asumist peab õpilane (ja soovitavalt ka lapsevanem) tutvuma gümnaasiumi kodukorraga.

 Täiendav info: e-post sisseastumine@sillamaegymn.edu.ee , tel: 5749 4708.