Järelvalve kontaktid

Sillamäe Gümnaasiumi tegevuse üle teevad järelvalvet mitmed ametid ja teenistused.

Kooli pidaja on alates 01.09.2023 Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium Kontaktaadress: Munga 18, Tartu 50088
e-posti aadress: hm@hm.ee telefon: 735 0222
Järelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium Kontakt: Munga 18, Tartu 50088
e-posti aadress: hm@hm.ee telefon: 735 0222
Tuleohutuse järelvalvet teostab PÄÄSTEAMET Kontakt https://www.rescue.ee/et/yldkontaktid
Terviseohutuse järelvalvet teostab TERVISEAMET Kontakt : Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, Tel 7943500, E-mail: kesk@terviseamet.ee
https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/haridus/koolid

Laste õiguste järgmise järelvalvet teostavad ÕIGUSKANTSLER

kontakt Kohtu 8, 15193 Tallinn
(+372) 693 8404
info@oiguskantsler.ee

https://www.oiguskantsler.ee/et/lapse-õiguste-kaitse

LASTEKAITSELIIT kontakt MTÜ Lastekaitse Liit kontor
Endla 6-18, Tallinn 10142
Telefon: 631 1128
liit@lastekaitseliit.ee
https://www.lastekaitseliit.ee/et/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-oiguste-konventsioon/
Eesti keele kasutamise nõuete üle teostab järelevalvet KEELEINSPEKTSIOON Kontakt: Keeleinspektsioon https://www.keeleinspektsioon.ee/et
Endla 4, 10142 Tallinn
telefon 626 3346
E-post: keeleinsp@keeleinsp.ee
Töösuhete järelevalvet teostab TÖÖINSPEKTSIOON Kontakt Mäealuse 2/3, 12618 TALLINN
Registrikood 70001969
http://www.ti.ee/est/kontaktid/