Sillamäe Gümnaasiumi õpilased õpivad nii koolis kui ka väljaspool koolimaja

Õppeaasta esimesel õppeveerandil on Sillamäe Gümnaasiumi õpilastel head võimalused õppida ka väljaspool koolimaja.Spordinädalal käisime Alutaguse spordi- ja puhkekeskuses, osalesime goldbergi masina kokkupanemise võistlusel Toilas. Oktoobris  toimus 12ndike õppekäik Minu Riik programmi raames Riigikogusse, kultuurisaadiku projekti raames minnakse Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse ning Inglise keele nädala raames Narva Ameerika kesklusesse inglise keelt praktiseerima. Nädalalõpus toimub õpilaste väitluskoolitus Argument 2023.

Hoolime oma õpilastest ja pakume neile mitmekülgseid arenguvõimalusi.