Sillamäe Gümnaasiumis on kodanikunädal

Sillamäe Gümnaasiumis on saanud tavaks arendada nii ainealaseid kui ka üldpädevusi. Ühed olulised pädevused on sotsiaalne pädevus ja kodanikupädevus. Tavapäraselt korraldabki gümnaasium kodanikupäeva nädalal kodanikunädala.

Pane oma teadmised proovile Integratsiooni Sihtasutuse kodanikunädala viktoriinis siin